Interessegebied:
Schoonheid
Voetverzorging
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

 

Geen twee voeten zijn dezelfde. Ze hebben dan ook allemaal specifieke verzorging nodig.
Na de theorie over anatomie, teen- en voetafwijkingen, nagel- en huidaandoeningen, ... komt de praktijk aan bod: nagelverzorging, verzorgen van eelt en huisaandoeningen, wellness in de voetverzorging, laktechnieken, verbandtechnieken en begeleidende nageltechnieken.
Tenslotte oefen je de technieken in op klanten en of modellen. Dit kan zowel in de school als op verplaatsing (bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, een bedrijf, ...).
Dit is het voortraject van de opleiding Gespecialiseerde technieken voetverzorging.

Hoelang duurt de opleiding?

Je volgt gedurende twee semesters (1 jaar) 1 volledige dag of 2 avonden per week les. 

Uurrooster 

Download het uurrooster Voetverzorging
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder. 

 Wil je graag andere modules uit de opleiding Schoonheidsspecialist volgen, kijk dan in het uurrooster Schoonheidsspecialist Dagtraject voor de modules die je overdag kan volgen.

In het uurrooster Schoonheidsspecialist Avondtraject vind je de modules die je 's avonds kan volgen.

Infosessie

Heb je nog vragen over deze opleiding? Wil je de leraren en trajectbegeleiders eerst ontmoeten? Kom dan naar een infosessie op 

 • maandag 29/4/2024 om 19u | online
 • zaterdag 1 juni doorlopend | campus Grotesteenweg

Hier kan je je aanmelden voor de infosessie

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan.  

Vraag je vrijstelling aan.  

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.  
 
Download het moduleschema Voetverzorger.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen heb je minimum kennis van het Nederlands niveau 2.3

Om de module Intensieve training voetverzorging te kunnen volgen, moet je geslaagd zijn voor de modules: 

 • Basiskennis van de voetverzorging
 • Manuele esthetische voetverzorging
 • Freestechnieken voetverzorging

De prijs is afhankelijk van het aantal modules dat je volgt: je betaalt 1,50 euro per lestijd. Een module van 60 lestijden bijvoorbeeld kost 90 euro aan inschrijvingsgeld. Per semester betaal je maximum 300 euro inschrijvingsgeld voor deze opleiding. Als je recht hebt op een verminderd tarief betaal je veel minder (zie verder). Je betaalt ook nog een kleine bijdrage voor cursusmateriaal.

Extra informatie over de prijzen vind je in het uurrooster.

Daarnaast moet je ook nog materiaal aankopen, deze prijzen volgen nog.

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Officiële opleidingsnaam

Schoonheidsspecialist - adviseur

Wat na deze opleiding?

Je behaalt het certificaat Voetverzorger. Hiermee kan je aan de slag in een salon, rust- en verzorgingstehuis of een zelfstandige praktijk oprichten. De opleiding Bedrijfsbeheer kan je hierbij helpen.