Vakantieregeling

Herfstvakantie: van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2023
Wapenstilstand: (zaterdag) 11 november 2023
Kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024
Krokusvakantie: van maandag 12 tot en met zondag 18 februari 2024
Paasvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 14 april 2024 (paasmaandag: 1 april)
Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024
Pinkstermaandag: 20 mei 2024
Zomervakantie: van maandag 1 juli tot en met zaterdag 31 augustus 2024

* Lessen NT2 kunnen ook doorgaan tijdens de zomervakantieperiode (in afwijking op de reglementaire vakantieregeling).

Om het effectieve aantal onderwijsdagen te bereiken zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 worden voor sommige cursussen eventueel inhaallessen voorzien. Deze inhaallesdagen worden door de directie meegedeeld.