Projecten

Aanbod? 

CVO Encora heeft samen met de Provincie Antwerpen een aanbod ontwikkeld om de kansen van korter geschoolde of oudere werknemers te vergroten.

Heb je interesse om als bedrijf/organisatie gebruik te maken van ons aanbod? Momenteel bieden we deze korte modules van 10 lestijden aan. 

  • Start met ICT
  • SharePoint 
  • Outlook
  • Word
  • Excel
  • Teams
  • PowerPoint 

In deze modules werken we met praktijkvoorbeelden. De focus ligt op de concrete toepassing binnen jullie bedrijf/organisatie. 

Voor wie? 

Voor zorgbedrijven/-organisaties die hun korter geschoolde of oudere werknemers digitale basiscompetenties willen bijbrengen en/of verbeteren.  

Wil je graag een aanvraag doen voor deze modules, neem dan contact op met nele.verrycken@so.antwerpen.be. We bekijken dan samen de mogelijkheden voor een aanbod op maat.  
We kunnen modules inrichten vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf/organisatie. 

Prijs? 

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding: 

Inschrijvingsgeld per persoon per module: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €15
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €3
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €5

Meer info? 

Wil je graag meer info? Neem contact op met nele.verrycken@so.antwerpen.be

De ontwikkeling van dit aanbod gebeurde in samenwerking met CVO KISP, De Vijver en De Markgrave.

Dit project ontvangt financiële steun van Provincie Antwerpen binnen de projectoproep “co-creatie van aangepast opleidingsaanbod”. Hiermee wil de provincie Antwerpen de inzetbaar- en weerbaarheid van kort- en oudgeschoolde werkenden verhogen via het versterken van (digitale) basisgeletterdheid alsook de leercultuur in ondernemingen ondersteunen. Voor meer info, surf naar deze weblink.