Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting geven? Je studies afmaken of een nieuwe hobby zoeken? Geef je talent een kans en volg een opleiding bij CVO Encora, Stedelijk Volwassenenonderwijs. Bij Encora kan je meer dan 120 opleidingen volgen, van grafische toepassingen tot schoonheidsspecialist, van talen tot techniek. Allemaal onder de vakkundige leiding van professionele lesgevers. Verruim je blik, verken je passie en vergroot je beroepsmogelijkheden.

Onze missie en visie


Encora biedt alle volwassenen maximaal kansen om zich te ontplooien of te professionaliseren. We geloven in de groeikansen van elke cursist en streven samen naar optimale leerwinst. Om dit te bereiken, begeleiden we hen doorheen ons gevarieerd en kwalitatief onderwijsaanbod dat ruim tegemoetkomt aan de maatschappelijke en individuele noden. Samen met onze partners in de grootstedelijke context engageren we ons om de stad mee vorm te geven. Zo vindt iedere cursist succesvol zijn plek in de samenleving van vandaag en morgen.


Wij zijn Encora. We dragen de cursist in ons hart. Elke cursist bewandelt bij Encora een persoonlijk traject. Gedreven door de waarden vertrouwen, deskundigheid, openheid, betrokkenheid en inspiratie, zetten alle medewerkers van Encora zich in voor de cursist. We tonen dat door ons tijdens het hele traject in te spannen voor die zaken die de cursist helpen zijn of haar leerdoel te bereiken. Soms zien we die cursist nog een keer terug om een ander traject af te werken.

We hebben bij Encora een groot onderwijsaanbod én een divers publiek. We organiseren ons op zo’n manier dat we die diversiteit maximaal kunnen benutten. Enerzijds door heel helder te zijn over wat we doen, voor wie en waarom. En anderzijds door elke cursist een gepersonaliseerd onderwijsaanbod én aangepaste begeleiding aan te bieden. Alle medewerkers van Encora zetten zich in om die gedifferentieerde aanpak en persoonlijke trajecten mogelijk te maken.

Die persoonlijke aanpak werkt beter als we dit doen in een open sfeer. Binnen en buiten de klasmuren zetten we in op het faciliteren en creëren van samenwerking en dialoog. De lesgever speelt hierbij een cruciale rol.

Zo krijgen we iedereen helemaal op zijn plek.

Onze naam & huisstijl

Vijf stedelijke centra voor volwassenenonderwijs (SCVO-Nijverheidsschool, SCVO-Sité, SCVO-Sité2, SCVO-SIVO, en SCVO-Talen) bundelden vanaf 1 september 2013 hun krachten met een nieuwe naam: Encora - Centrum voor Volwassenenonderwijs.

We hebben een rijke geschiedenis in het Stedelijk Volwassenenonderwijs in Antwerpen. Nu bieden we meer dan 120 opleidingen aan. 

Bij Encora kan je opleidingen volgen in verschillende opleidingsdomeinen: diploma secundair onderwijs, ICT & administratie, kapper & lichaam, mode, multimedia & web, Nederlands leren, talen, techniek, zorg. Bij Encora zit je talent op de juiste plaats.

Encora is geen afkorting of letterwoord, maar is een woord met een dynamisch, temperamentvol, motiverend, appellerend en professioneel karakter. We kozen het omdat het een krachtig en tijdloos woord is dat bovendien makkelijk uitspreekbaar is in verschillende talen.

‘Encora’ doet denken aan woorden in verschillende talen: 

  • encore (Frans), ancora (Italiaans): nog, opnieuw 
  • encore (Engels): toegift, bis(nummer), herhaling 
  • core (Engels, Frans): kern, hart 
  • encouragement (Engels, Frans): aanmoediging 

Door de link met die woorden roept Encora associaties op met 'ontplooiing', 'groei' en 'kansen bieden', maar ook aan 'een tweede kans krijgen' en aan 'niet opgeven'. Met de naam Encora wil het Stedelijk Volwassenenonderwijs iedereen aanmoedigen om telkens opnieuw kansen te zien en aan te pakken. We dragen de cursist in ons hart. We begeleiden onze cursisten om zich te ontplooien. 'Leren' brengt een nieuwe wending in het leven en maakt je sterker. 

Wij zijn Encora podcast

De podcast waarin we het leven zoals het is op onze school, CVO Encora, met jullie delen. In onze afleveringen vertellen we over belangrijke gebeurtenissen in ons centrum, maar ook onze verschillende opleidingen en verhalen over cursisten én collega's komen aan bod.

Beluister de podcast hier!