Contactonderwijs

Alle cursisten volgen gelijktijdig ‘on campus’ les

Online lessen

Ofwel synchroon: je volgt met je medecursisten op hetzelfde moment teleles via onze elektronische leeromgeving.
Ofwel asynchroon: de lesgever bezorgt je via de elektronische leeromgeving afstandstaken en instructievideo’s. Zo bepaal je zelf waar en wanneer je de aangeboden leerstof verwerkt binnen een afgesproken termijn.
Ofwel combinatie synchroon/asynchroon.

Hybride lessen

Bij deze lesopstelling geeft de lesgever ‘on campus’ les aan een deel van de cursisten die fysiek aanwezig zijn, terwijl een ander deel vanop afstand synchroon online de les volgt. CVO Encora beschikt over een aangepast lokaal (met extra camera’s, micro’s en beeldschermen) zodat we ook in een hybride opstelling communicatief en interactief taalonderwijs kunnen aanbieden.

Combi lessen

Hier volg je een combinatie van contactonderwijs en online lessen. Je krijgt vooraf een overzicht van de contactmomenten en van de onlinelessen.

Checklist gecombineerd onderwijs

Sommige opleidingen bij Encora zijn 'gecombineerd onderwijs'. Dit is een combinatie van contactonderwijs (in de school) en afstandsonderwijs (thuis of elders). De verhouding tussen de twee wordt uitgedrukt in een percentage.

Bijvoorbeeld:

 • Bij 80 % afstandsonderwijs verwerk je het grootste deel van de leerstof zelfstandig, via opdrachten en leerpaden.
  • Je doet dit op je eigen tempo en op een tijdstip dat je zelf bepaalt, met ‘online’ ondersteuning van de leerkracht.
  • Meestal werk je voor je opdrachten in afstandsonderwijs via de Elektronische LeerOmgeving, kortweg ELO.
 • De andere 20% is contactonderwijs:
  • Je komt 3 keer per semester naar school om de module te volgen.

Wil je inschrijven voor een opleiding gecombineerd onderwijs? Dan moet je de volgende vaardigheden en kennis hebben:

 

Je kan werken met een computer:

 • een bijlage openen
 • een filmpje afspelen
 • een mail versturen
 • iets opzoeken op het internet
 • een tekst typen

Je hebt kennis van de Nederlandse taal:

 • Begrijpend lezen
 • B2 niveau

Je hebt toegang tot een computer

 • met internet
 • bij voorkeur met Office pakket (Word, PowerPoint, Excel, …)

Je kan zelfstandig werken:

 • organiseren en plannen
 • zelf naar oplossingen zoeken
 • doorzetten wanneer iets niet onmiddellijk lukt