Interessegebied:
Schoonheid
Voetverzorging
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs
Diplomagericht

Over deze opleiding

Wil je je specialiseren in voetverzorging? In de opleiding Gespecialiseerde technieken voetverzorging leer je eerst de basistechnieken voor manuele nagel- en eeltverzorging. Daarna leer je alle gespecialiseerde technieken om nagels, voeten en aandoeningen te verzorgen. Je leert ook klanten adviseren en samenwerken met andere disciplines. Na de opleiding kan je als specialist aan de slag in een schoonheidssalon.

Je specialiseert je in

 • nagels knippen, vijlen, lakken
 • kunstnagels maken
 • eelt snijden
 • ingroeiende nagels voorkomen, verzorgen en corrigeren
 • drukontlastende hulpstukjes maken

Hoelang duurt de opleiding?

Je volgt gedurende 1 semester 2 avonden les per week les.

 • Lesperiode: 2 september 2024 tot en met 20 januari 2025.
 • Lesmoment: maandag en dinsdag van 18.30u tot 22.10u

 

Infosessie

Heb je nog vragen over deze opleiding? Wil je de leraren en trajectbegeleiders eerst ontmoeten? Kom dan naar een infosessie op

 • Maandag 26/8/2024 om 18u
 • In campus Grotesteenweg

De infosessie vindt plaats in campus Grotesteenweg | lokaal 2044. 
Meld je hier aan voor de infosessie.

Is er binnenkort een infosessie gepland voor deze opleiding? Check het in het overzicht van onze infosessies.

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen. Download het moduleschema Voetverzorging.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.
 

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. Vraag je vrijstelling aan.  

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Voorkennis

Om met de opleiding Gespecialiseerde technieken voetverzorging te starten, moet je eerst een certificaat van de opleiding voetverzorging behalen.

Anderstalig?

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.3 behaald hebben.

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld module Manuele esthetische voetverzorging: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0 

Inschrijvingsgeld module Freestechnieken voetverzorging: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €60
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €12
- Met volledige vrijstelling: €0 

Inschrijvingsgeld module Basiskennis van de voetverzorging: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €60
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €12
- Met volledige vrijstelling: €0 

Inschrijvingsgeld module Anatomie van de voet: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €30
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €6
- Met volledige vrijstelling: €0 

Inschrijvingsgeld module Verbandtechnieken: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €30
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €6
- Met volledige vrijstelling: €0 

Inschrijvingsgeld module Begeleidende nageltechnieken en esthetische reparatie van de teennagels: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0 

Inschrijvingsgeld module Intensieve training voetverzorging: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0 

Inschrijvingsgeld module Wellness in de voetverzorging: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €30
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €6
- Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal: €13

Materiaalkosten: € 314 (startpakket €180 + zelf aan te kopen materiaal € 134)

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Inschrijven

Inschrijven vanaf 1 juni

Schrijf je in vanaf zaterdag 1 juni om 10 uur. 

Officiële opleidingsnaam

Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger

Wat na deze opleiding?

 • Als je alle modules met succes afgerond hebt, behaal je een certificaat Gespecialiseerd Voetverzorger.  
 • Als je deze opleiding combineert met de opleiding  Aanvullende Algemene Vorming (AAV), kan je je diploma secundair onderwijs behalen. 

Inschrijven

Schrijf je in