Interessegebied:
Kapper
Hairstyling
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Lesvorm:
Combi lessen
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Pruiken voor theater, film en TV: In deze opleiding maak je een pruik met natuurlijk of synthetisch haar voor theater, film, tv....
Je kan deze opleiding starten zonder voorkennis. Deze module start steeds in september.

Pruiken voor dagdagelijks gebruik: In deze module maak je een maatpatroon in zeer fijne tule die voor dagelijks gebruik geschikt is. Enige ervaring met knopen van pruiken is hierbij zeer belangrijk. Heb je dit niet kan je eerst de cursus pruiken maken voor Theater/ film en TV volgen. Deze module start steeds in februari.

Uurrooster

De lessen starten op 31 januari en eindigen op 19 juni 2024.

Je kan Pruiken maken voor Dagelijks gebruik volgen op:

 • woensdagavond van 18.30 tot 22.10 uur. De lessen zijn tweewekelijks. 
Cursiste werkt aan een opsteekkapsel.

Infosessie

Heb je nog vragen over deze opleiding? Wil je de leraren en trajectbegeleiders eerst ontmoeten? Kom dan naar een infosessie op

 • zaterdag 1/6/2024 om 11u OF
 • zaterdag 1/6/2024 om 14u

De infosessies vinden plaats in campus Grotesteenweg | lokaal 2215.
Meld je hier aan voor de infosessie

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Deze module maakt deel uit van de avondopleiding Grimeur. Download het rooster van de volledige opleiding hier.
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. Vraag je vrijstelling aan

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders

Toelatingsvoorwaarden

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.2 behaald hebben.  

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld

 • Standaard inschrijvingsgeld: €120
 • Met gedeeltelijke vrijstelling: €24
 • Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal: €5
Materiaalkost specifiek voor deze opleiding: Startpakket (eenmalig aan te kopen): €52 + €70 waarborg voor materiaal (krijg je terug op het einde van de module)

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Officiële opleidingsnaam

Officiële module: pruiken maken en/of herstellen