Interessegebied:
NT2 richtgraad 3 & 4
Anders Nederlands leren
Startdatum:
Doorheen het jaar
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Heb je NT2 - Richtgraad 2 afgerond, maar ben je nog onzeker over sommige delen van de grammatica? In de Grammaticamodule krijg je de kans om de basisprincipes van het Nederlands te herhalen. 
We bestuderen de thema’s die aan bod kwamen in de voorgaande modules. Je leert de theorie en je maakt oefeningen. Op elk thema gaan we ook dieper in, zodat je meteen inzichten krijgt die je helpen om RG3 en 4 te volgen. 

Er bestaan 2 modules. Deze twee modules hebben hetzelfde niveau. Het is dus niet belangrijk welke module je eerst volgt en je kan ook de twee modules samen volgen als je wil. In dat geval zal je 2 keer per week les hebben.

Grammatica 1 

 • In deze module gaan we in op alles wat met werkwoorden te maken heeft: de vorm en het gebruik van de verschillende tijden, scheidbare werkwoorden, vaste preposities, de plaats van het werkwoord in de zin, … 

Grammatica 2

 • OF start donderdag 22 februari 2024 - lessen in de voormiddag
 • In deze module behandelen we veel verschillende thema’s, van spelling over lidwoorden, die/dit/deze/dat, de negatie, onbepaalde woorden, …  tot de plaats van al die woorden in de zin.

Grammatica 1: Je hebt 2x per week les:

 • op maandagvoormiddag van 9.25 tot 12.05 uur 
 • de module start op 19/02/24

Grammatica 2: Je hebt 2x per week les:

 • op dinsdagavond van 18.25 tot 21.05 uur 
 • de module start op 20/02/24

Grammatica 2: Je hebt 2x per week les:

 • op donderdagvoormiddag van 9.25 tot 12.05 uur 
 • de module start op 22/02/24
Vrouw lacht naar de camera.

Evaluatie en studiebewijzen

Als je geslaagd bent voor een module, krijg je een officieel erkend studiebewijs.

Nuttige links

Bezoek de website van het Huis van het Nederlands.

In de Taalgarage van Huis van het Nederlands Antwerpen krijg je gratis advies over zelfstudie Nederlands.

Trajectbegeleiding 'Het Kompas'

Gaat het te snel in de les? Of net te traag? Kan je de lessen moeilijk combineren met je werk? Zoek je informatie over een opleiding? Heb je administratieve of persoonlijke problemen? Wil je weten waar je ook buiten de school Nederlands kan leren? Bij het Kompas geven ze jou advies! Je bent altijd welkom. 

Meer info over onze trajectbegeleiders.

Extra Les

Wil je nog extra les? Heb je een paar lessen gemist? Of heb je hulp nodig bij spreken, lezen, schrijven of luisteren? Dan kan je één keer per week terecht bij Extra Les.

Meer info over de Extra Les.

Logopedie (Logoland)

Heb je problemen met de uitspraak van het Nederlands? Vind je ons Latijns schrift moeilijk? Weet je niet goed hoe je moet schrijven wat je hoort? Voor jou is er Logoland!

Meer info over Logoland.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt de minimumleeftijd van 16 jaar bereikt.
 • Je hebt minimum niveau Nederlands 2.4 behaald.

Een module van 40 lestijden kost 29 euro, de prijs is samengesteld uit:

 • €​24 inschrijvingsgeld*
 • €5 cursusgeld

* Heb je recht op een volledige of gedeeltelijke financiële vrijstelling, dan betaal je heel wat minder inschrijvingsgeld:

 • €5 met een inburgeringsattest
 • €17 met een verklaring van OCMW of VDAB
 • (meer info op het secretariaat)

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een: 

 • Attest van inburgering (geldig tot 2.4)
 • Inburgeringscontract (max. 1 jaar oud)
 • Attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen);*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving. 
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
  • Attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • Attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • Als je de opleiding NT2 volgt in het kader van de sociale wooncode. Je bezorgt het attest sociale wooncode aan je CVO.*
 • Als je niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Je secundaire school bezorgt je een attest van de samenwerkingsovereenkomst tussen de instelling voor secundair onderwijs en het CVO.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld (18 euro/60u) met een: 

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen);*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • Attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%) *
 • Attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen *
 • Bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Meer info over vrijstellingen...

Inschrijven

Je kan je inschrijven op het secretariaat NT2 op de Grotesteenweg 226 in Berchem.

Wil je graag meer info over deze module? Stuur dan een mailtje naar leerkracht Lennart.