Diplomagericht Knelpuntberoep
Over deze opleiding

Als netwerktechnicus leer je servers en netwerken installeren en configureren. Je leert werken met netwerkapparatuur zoals routers en switchen en je leert de nodige technieken om VLAN’s en WAN’s te configureren.

Je gaat servers opzetten zoals mail, DNS, DHCP en ADDS en je leert deze optimaal te configureren. Op het einde van de opleiding ben je in staat om een uitgebreide ICT-infrastructuur op zetten.

Heb jij een passie voor pc's, netwerken en servers, dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Hoelang duurt de opleiding? 

 • Duurtijd: 1 jaar
 • 2 avonden per week.
 • Deze opleiding start telkens in september.
Afbeelding
Cursist werkt op een laptop en staat naast een netwerkkast
Extra informatie

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. 

Vraag je vrijstelling aan.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.

Download het moduleschema netwerktechnicus
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden
 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (bij inschrijving 16 jaar zijn of 15 jaar en de twee 1ste leerjaren van het voltijds Secundair Onderwijs beëindigd hebben).
 • een bewijs van wettig verblijf (identiteitskaart).

Naargelang de gekozen cursus kunnen er specifieke toelatingsvoorwaarden zijn. (volgtijdelijkheid)

Prijs

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding: 

Inschrijvingsgeld module Cliënt-Server Netwerken 1 :
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €5

Inschrijvingsgeld module Cliënt-Server Netwerken 2 :
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €5

Inschrijvingsgeld module Internet Netwerken:
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €5

Inschrijvingsgeld module Switches en routers:
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €5

Inschrijvingsgeld module VLANS's en WAN's:
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €5

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies. 

Voorwaarden verminderd tarief

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Uurrooster

 • De lessen starten op 28 februari en eindigen op 20 juni 2024.
 • Je volgt de lessen Clientserver netwerken 2 en Internet netwerken op woensdag- en donderdagavond van 18.30u tot 22u.
 • Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties.

Lesplaats(en)