Interessegebied:
ICT
PC- en netwerktechnicus
Startdatum:
September
Lesmoment:
Avond
Lesvorm:
Contactonderwijs
Diplomagericht Knelpuntberoep

Over deze opleiding

Heb jij een passie voor pc's, netwerken en servers, dan is de opleiding netwerktechnicus zeker iets voor jou! Als netwerktechnicus leer je servers en netwerken installeren en configureren. Op het einde van de opleiding kan je een uitgebreide ICT-infrastructuur installeren en configureren. 

Wat je leert: 

 • Werken met netwerkapparatuur zoals routers en switchen. 
 • De nodige technieken om VLAN’s en WAN’s te configureren.
 • Servers opzetten en configureren, zoals mail, DNS, DHCP en ADDS. 

Hoelang duurt de opleiding? 

De opleiding duurt een jaar, 2 avonden les per week. Deze opleiding start telkens in september.

Download het uurrooster Netwerktechnicus.
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Cursist werkt op een laptop en staat naast een netwerkkast

Infosessie

Is er binnenkort een infosessie gepland voor deze opleiding? Check het in het overzicht van onze infosessies

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. Vraag je vrijstelling aan.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.

Download het moduleschema netwerktechnicus
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën, digitaal lesmateriaal, licenties,...). Concreet voor deze opleiding: 

Inschrijvingsgeld per module:
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €5

Materiaalkost per module: €25

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies. 

 

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Inschrijven

Inschrijven vanaf 1 juni

Schrijf je in vanaf zaterdag 1 juni om 10 uur. 

Inschrijven

Schrijf je in