Interessegebied:
Voorbereiding voor het VCA-examen
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
E-school

Over deze opleiding

Wil je werken als arbeider in de haven, in de bouw of als schilder? Of volg je een technische opleiding bij Encora waarbij je een stage doet? Dan heb je een VCA-attest nodig. VCA staat voor ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers’. Je behaalt het attest als je slaagt voor een examen over (het voorkomen van) gevaren en risico’s op het werk. De leerstof leer je zelfstandig. 

Hoelang duurt de opleiding? 

 • Je hebt geen lessen, maar verwerkt de leerstof in zelfstudie. 
 • Daarna leg je een examen af. 

Je hebt geen lessen en verwerkt de leerstof in zelfstudie.
De datum van het examen wordt hier later gecommuniceerd.

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je volgt een beroepsopleiding.
 • Je wil het examen VCA afleggen en hebt hulp nodig voor het instuderen van deze leerstof.

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs? Je betaalt

 • €36 voor het examen

Heb je wél een diploma secundair onderwijs? Je betaalt

 • €12 + €36 voor het examen 

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Inschrijven

Inschrijven vanaf 1 juni

Schrijf je in vanaf zaterdag 1 juni om 10 uur. 

Officiële opleidingsnaam

Voorbereiding voor het VCA-examen