Interessegebied:
ICT
PC- en netwerktechnicus
Startdatum:
September
Lesmoment:
Avond
Diplomagericht Knelpuntberoep

Over deze opleiding

Heb je een passie voor ICT, computers en netwerken? In de opleiding pc-technicus word je een professional in computers installeren en configureren. Via praktische oefeningen en theorie leer je systemen en netwerken opzetten en configureren, problemen oplossen en systemen beveiligen. 

Wat je leert in deze opleiding: 

 • een computer installeren en beheren
 • computers herstellen en optimaal configureren
 • je doet ervaring op met zowel hardware als software
 • je leert een computer assembleren

Werk je overdag of wil je de opleiding op een rustiger tempo volgen? Dan is het dagtraject van de opleiding pc-technicus iets voor jou: je volgt 2 avonden per week les gedurende 2 jaar. Wil je sneller vooruit gaan? Dan kan je het intensieve dagtraject volgen.
 
Als je deze opleiding combineert met de opleiding met Aanvullende Algemene Vorming (AAV), kan je je diploma secundair onderwijs behalen.

Hoelang duurt de opleiding? 

 • Het avondtraject van de opleiding pc-technicus duurt 2 jaar.
 • 2 avonden per week 

Download het uurrooster Pc-technicus (avondtraject).
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Infosessie

Is er binnenkort een infosessie gepland voor deze opleiding? Check het in het overzicht van onze infosessies

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan.
 
Vraag je vrijstelling aan.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.

Download het moduleschema pc-technicus
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Anderstaligen

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.4 behaald hebben. 

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën, digitaal lesmateriaal, licenties,...) en materiaalkosten (materiaal dat in de klas wordt gebruikt). Concreet voor deze opleiding, betaal je per module:

Inschrijvingsgeld per module:
- Standaard inschrijvingsgeld: €90 
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal per module: €5

Materiaalkost per module: €25

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Inschrijven

Inschrijven vanaf 1 juni

Schrijf je in vanaf zaterdag 1 juni om 10 uur. 

Officiële opleidingsnaam

Computeroperator 

Wat na deze opleiding?

 • Als je alle modules met succes afgerond hebt, behaal je een certificaat.
 • Als je deze opleiding combineert met de opleiding met Aanvullende Algemene Vorming (AAV), kan je je diploma secundair onderwijs behalen.
 • Na deze opleiding kan je je inschrijven voor de eenjarige opleiding Netwerktechnicus. 

Inschrijven

Pc-technicus (avondtraject)

Schrijf je in