Interessegebied:
Meubelmaker
Startdatum:
September
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs
Diplomagericht Knelpuntberoep

Over deze opleiding

Wil je uit massief hout nieuwe meubels leren maken? Of oud meubilair herstellen en restaureren? In de opleiding Meubelmaker maak je kennis met verschillende materialen en vaardigheden. Na een jaar kan je op eigen houtje realistische meubels maken: van stoelen tot tafels, bureau’s, kasten en koffers. Klaar om de handen uit de mouwen te steken?

Wat je leert in deze opleiding:

 • Massief hout verwerken in verschillende houtsoorten
 • Verschillende (machinale) houtbewerkingstechnieken
 • Tafels, zitmeubelen, bedden, kasten en bureaus in massief hout en interieurelementen in plaatmateriaal maken
 • Je ziet een waaier aan vaardigheden en materialen
 • Je maakt kennis met de klassieke en moderne meubelmakerij

Wil je op je eigen tempo een opleiding volgen in het dag- of avondonderwijs? Neem een kijkje bij: Meubelmaker (Dag of Avond)

Hoelang duurt de opleiding?

 • De intensieve dagopleiding Meubelmaker duurt 1 jaar.
 • Er zijn twee mogelijke lessenreeksen:
  • maandag en dinsdag van 9u tot 16.45u
  • donderdag en vrijdag van 9u tot 16.45u

Download het uurrooster Meubelmaker intensief dagtraject.
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.  

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen. Download het moduleschema Meubelmaker.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.
 

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan.  Vraag je vrijstelling aan. 
 

Evaluatie en studiebewijzen

Als je alle modules met succes afgerond hebt, behaal je een certificaat Meubelmaker.  
Als je deze opleiding combineert met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV), dan kan je je diploma secundair onderwijs behalen. 

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Ben je anderstalig, dan vragen we dat je minimum een attest Nederlands 2.2. behaald hebt.

De kosten voor de opleiding bestaan uit:

 • Inschrijvingsgeld per module of per pakket, met een maximum van €300 per semester. Je betaalt het volledige inschrijvingsgeld, gedeeltelijk of geen inschrijvingsgeld. Kijk hieronder bij 'voorwaarden verminderd tarief' of je recht hebt op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld.
 • + cursusmateriaal voor bijvoorbeeld kopieën, digitaal lesmateriaal, licenties,...: €5 per module
 • + materiaalkosten: materiaal dat in de klas wordt gebruikt.
 • + extra aan te kopen materiaal: voor deze opleiding gaat dit over ±€150 voor werkkledij, veiligheidsschoenen,...

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.

Pakket en module Inschrijvingsgeld Of inschrijvingsgeld gedeeltelijke vrijstelling Materiaalkosten
A: Machinale Houtbewerking €180 €36 €238
A: Werkvoorbereiding Houtbewerking €60 €12 €132
B: Kasten - Bureaus €240 €48 €290
C: Vervaardiging Tafels, Zitmeubelen En Bedden €240 €48 €290
D: Plaatmateriaal €180 €36 €220

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Inschrijven

Inschrijven vanaf 1 juni

Schrijf je in vanaf zaterdag 1 juni om 10 uur. 

Inschrijven

Schrijf je in