Interessegebied:
Logistiek assistent
Zorgkundige
Persoonsbegeleider (Jeugd- en gehandicaptenzorg)
Kinderopvang
Startdatum:
Doorheen het jaar
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Combi lessen

Over deze opleiding

Werk jij in de zorgsector? En kriebelt het om je passie door te geven aan stagiairs, werkpleklerenden en nieuwe collega’s? (Of misschien doe je dit al?) In de opleiding Mentor op de werkvloer leer je hen professioneel coachen. Jouw leermeesters zijn ervaren lesgevers van verschillende Encora-opleidingen Personenzorg.  

Wat je leert in deze zorgopleiding: 

 • iemand ondersteunen bij het groeien in de nieuwe job 
 • je eigen begeleidingsstijl ontwikkelen 
 • coaching- en gesprekstechnieken 
 • reflecteren 
 • evalueren 
 • de juiste organisatiecultuur en -structuur creëren 

Uurrooster

Dit uurrooster is nog niet beschikbaar en wordt zo snel mogelijk geüpload.

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Lesvorm

Op maat van je organisatie?

Verkies je een aanbod op maat voor je organisatie?
Neem contact op met Annick Dierckx.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. 

Vraag je vrijstelling aan.  

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Vooropleiding

Deze module is geschikt voor wie:

 • het certificaat zorgkundige reeds behaalde of;
 • het certificaat begeleider in de kinderopvang behaalde of;
 • het certificaat begeleider in de buitenschoolse kinderopvang behaalde of;
 • het certificaat jeugd – en gehandicaptenzorg behaalde of;
 • het certificaat begeleider-animator voor bejaarden behaalde of;
 • in het bezit is van een diploma HBO5, bachelor of master sociale sector (bv. Orthopedagogie, Psychologie,  Verpleegkunde, … ). 

EN tewerkgesteld is in de zorgsector.

Jouw werkgever krijgt een lastenverlaging wanneer je deze mentoropleiding hebt gevolgd.

In het kader van het IKA-project kan je onze mentoropleiding gratis online volgen. Inschrijven gebeurt in dat geval via VIVO. Meer info vind je hier.

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Officiële opleidingsnaam

Mentor op de werkvloer