Interessegebied:
Zorgkundige
Startdatum:
Doorheen het jaar
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Werk je als verzorgende of zorgkundige en heb je hiervoor geen kwalificatie? Heb je veel en relevante werkervaring als verzorgende of zorgkundige? Dan is dit assessment misschien iets voor jou! Via proeven wordt getest welke competenties je al beheerst en kan je jouw werkervaring als verzorgende of zorgkundige laten erkennen.  

Hoe verloopt het EVC-assessment?

Voor het beroep van Verzorgende en van Zorgkundige werd een beroepskwalificatie opgesteld. Dit is een overzicht van alle competenties die de Verzorgende of Zorgkundige moet beheersen.

De beroepskwalificatie zorgkundige bestaat uit 16 competenties. Met het assessment worden 13 van deze competenties getoetst. Deze competenties kan je terugvinden in de Beroepskwalificatie zorgkundige.

De beroepskwalificatie verzorgende bestaat uit 21 competenties. Met het assessment worden 16 van deze competenties getoetst. Deze competenties kan je terugvinden in de beroepskwalificatie verzorgende.

Waar gebeurt het assessment?

Het assessment vindt plaats in een gesimuleerde woning waarbij de taken uit de beroepskwalificatie aan bod komen.

Hoelang duurt het assessment?

Het assessment neemt ongeveer 6 uur in beslag. Op het einde van het assessment volgt aansluitend een feedbackgesprek.

Uurrooster

Meld je hier aan voor een EVC-assessment. De trajectbegeleider zal met jou contact opnemen en bekijken wanneer een assessment mogelijk is.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt relevante werkervaring als verzorgende of zorgkundige.

Het EVC-assessment voor Verzorgende en ook het EVC-assessment voor Zorgkundige kost telkens € 141.
Sommige mensen hebben recht op een verminderde bijdrage. Dan kost het EVC-assessment € 70,50.

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Wat na deze opleiding?

Na het assessment ontvang je een overzicht van alle competenties die je behaald hebt. De overige competenties kunnen via een individueel traject verworven worden om alsnog het certificaat van Verzorgende of Zorgkundige te behalen. Het is niet mogelijk om rechtsreeks door middel van het assessment het certificaat van Zorgkundige te behalen omdat niet alle competenties uit de beroepskwalificatie tijdens het assessment beoordeeld kunnen worden.