Interessegebied:
Zorgkundige
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Ben je al Zorgkundige? Met de Bijscholing Zorgkundige + mag je bepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren. Tijdens de opleiding oefen je de nieuwe handelingen op de werkvloer. In overleg met je werkgever volg je stage op je eigen werkplek. 

Wat je leert in deze bijscholing: 

 • infectiepreventie en specifieke voorzorgen 
 • glycemie en parameters controleren 
 • incontinentiezorg verlenen 
 • zwachtelen 
 • vocht- en voedselinname 
 • medicatie toedienen 
 • beperkte geneesmiddelenleer 
 • anatomie van de relevante stelsels 
 • professionele communicatie 
 • wetgeving 

Hoelang duurt de opleiding?  

De duur van je opleiding hangt af van het gekozen traject: 

 • een vervolgtraject voor afgestudeerde cursisten 
  Ben je afgestudeerd als zorgkundige voor 01/09/2019? En heb je geen attest voor de extra zorgkundige handelingen? Dan kan je deze opleiding volgen bij Encora.  

  Schrijf je in voor 2 modules:  
  • Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: AANTAL uur 
  • Stage Zorgkundige taken: AANTAL uur  
  • Je loopt stage op je eigen werkplek of op een stageplaats. 
    
 • via PentaPlus afstandsonderwijs 
  We begeleiden je in totaal AANTAL uur:  
 • via PentaPlus praktijkondersteuning 
 • op maat van organisaties 
  Het opleidingspakket duurt 160 uur en is op maat van jouw organisatie:  
  • groepssamenstelling 
  • aantal dagen per week  
  • hele of halve lesdagen 
  • inoefenmomenten of stage op de werkplek 
   We begeleiden de stage op de eigen werkplek voor een effectief leerrendement. 
   Mail naar siri.demey@so.antwerpen.be voor meer info.  
Cursisten leggen oefenpop in bed.

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. Vraag je vrijstelling aan.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

De prijs is afhankelijk van je traject: 

 • een vervolgtraject voor afgestudeerde cursisten: €265
 • via PentaPlus: €30 inschrijvingsgeld + €5 materiaalkosten* 
 • op maat van organisaties: mail naar kathy.dewinter@so.antwerpen.be voor een offerte op maat 

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Wat na deze opleiding?

Je hebt een certificaat waarmee je bepaalde verpleegkundige handelingen mag uitvoeren. Lees ook het Koninklijk Besluit over de verpleegkundige handelingen die zorgkundigen mogen verrichten