Interessegebied:
ICT
ICT en administratie
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Is je computer een rommeltje? Vind je je bestanden niet terug? Weet je niet goed waar ze op te slaan? In de module Bestanden organiseren en beheren van 40 lestijden, krijg je hier inzicht in. 

Je leert:

 • offline en online bestanden opslaan, ordenen en terugvinden
 • back-ups maken en herstellen 

Uurrooster

 • Van 12 september tot en met 21 november 2024
 • Les op donderdagnamiddag van 13.15u tot 16.45u 

Er zijn geen lessen tijdens schoolvakanties

Twee cursisten kijken naar een computerscherm

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. 

Heb je voor de volgende basiscompetenties een deelcertificaat, dan moet je daarvoor geen toelatingsproef afleggen. Breng het deelcertificaat mee bij inschrijving.

 • Basiscompetenties van de module Aan de slag met ICT kan je aantonen met: het deelcertificaat van de module Aan de slag met ICT of het deelcertificaat van de module Initiatie in de informatica of een deelcertificaat van eender welke andere module uit de opleidingen Informatica - toepassingssoftware, Informatica - computer- en besturingssytemen en netwerken of Informatica -  programmeren
 • Basiscompetenties van de module E-communicatie, internet en online diensten kan je aantonen met: het deelcertificaat van de module E-communciatie, internet en online diensten of het deelcertificaat van de module Internet 1 of het deelcertificaat van de module Webdesign 1 uit Informatica - toepassingssoftware.

Ben je niet zeker? Neem contact op met de trajectbegeleider van deze opleiding. In een proef en/of gesprek bepalen we je startniveau en eventuele vrijstellingen. Op die manier kunnen we ook je startniveau bepalen om je in de juiste module in te kunnen schrijven.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsproef

Om met deze module te kunnen starten, moet je eerst een online toelatingsproef afleggen. Zo kunnen we inschatten welk traject voor jou het beste is Je inschrijving is pas definitief wanneer je geslaagd bent voor de toelatingsproef. Het is belangrijk dat je de proef zelf en zonder hulp van anderen maakt.
Meld je aan voor de online toelatingsproef.

LET OP: De toelatingsproeven worden over de verschillende centra heen georganiseerd. De organisator van de proef is niet bereikbaar in de zomervakantie. Daardoor kan je tussen 28 juni en 30 augustus geen toelatingsproef afleggen.

Anderstaligen

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.4 hebben. 

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën, digitaal lesmateriaal, licenties,...). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €60
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €12
- Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal: €5 

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Inschrijven

Inschrijven vanaf 1 juni

Schrijf je in vanaf zaterdag 1 juni om 10 uur. 

Officiële opleidingsnaam

ICT en administratie, module: Bestanden offline en online organiseren en beheren

Inschrijven

Schrijf je in