Interessegebied:
Talen
Portugees
Startdatum:
Doorheen het jaar
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Vamos falar! Ben je al vertrouwd met de uitspraak van het Portugees en kan je al enkele eenvoudige zinnen maken maar lukt een gesprek nog niet echt? Wil je je graag comfortabel voelen bij het voeren van eenvoudige, dagelijkse conversaties? In acht lesmomenten van 2,5 u oefen je heel praktische gesprekken in.  Bij een bezoek aan de Portugese wijk kan je je opgedane ervaringen omzetten in de praktijk!  Bem-vindos!

 • op vrijdagvoormiddag
  • van 9.30u tot 12u
 • op onderstaande data
  • 4/10/24
  • 18/10/24
  • 8/11/24
  • 22/11/24
  • 6/12/24
  • 20/12/24
  • 10/1/25
  • 24/1/25
Cursist doet een opdracht.

Infosessie

Is er binnenkort een infosessie gepland voor deze opleiding? Check het in het overzicht van onze infosessies

Richtgraden & niveaubepaling 

De opleiding Portugees bestaat uit 4 richtgraden, verdeeld in verschillende niveaus. Meer info over wat je leert in de verschillende niveaus vind je hier. Voor de startmodule 1.1 heb je geen voorkennis nodig. Voor alle volgende modules moet je een certificaat van een voorgaande module hebben. Heb je geen certificaat of heb je ergens anders kennis opgedaan? Ben je niet zeker in welke module je moet inschrijven? Leg onze online niveaubepaling af en we laten je weten in welke module je kan starten.  

Lesvorm

 • Contactonderwijs
 • Extra muros

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders

Toelatingsvoorwaarden

Er wordt geen minimumniveau verwacht maar als je al enige noties Portugees hebt is dit mooi meegenomen.

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €30
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €6
- Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal: €5 
Materiaalkost: €10

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Officiële opleidingsnaam

Portugees richtgraad 1

Inschrijven

Schrijf je in