Interessegebied:
Grafisch
Startdatum:
Februari
Lesmoment:
Avond
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Leer ideeën visueel vormgeven in onze opleiding Basic Art Director. Een goede art direction zorgt ervoor dat een beeld opvalt en je aanspreekt. Niet onbelangrijk want we zien dagelijks duizenden beelden op ons afkomen. Wil je dat je idee eruit springt en langer blijft hangen bij je doelpubliek? Leer dan de basisprincipes van art direction.
 

In de opleiding Basic Art Director

 • bedenk je creatieve oplossingen voor verschillende mediakanalen: print, online, sociale media, tv/video
 • leer je conceptueel denken (brainstormen)
 • zet je een nieuw product, merk of organisatie visueel op een originele & catchy manier in de markt
 • bespreken we marketingtools en basisbegrippen van sociale media
Man aan de computer

Infosessie

Is er binnenkort een infosessie gepland voor deze opleiding? Check het in het overzicht van onze infosessies

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan.  Vraag je vrijstelling aan.  

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.
 

Wat je leert in deze opleiding:

Praktische vaardigheden:

 • Je leert aan de hand van enkele basis tools conceptueel denken (brainstormen);
 • Je kan een goed idee uitschetsen;
 • Je kan een idee - al dan niet van een klant - vertalen naar een visuele presentatie of product;
 • Je kan vervolgens dat idee tot in de puntjes uitwerken en of opvolgen;
 • Je kan een nieuw product, merk of organisatie visueel op een originele manier in de markt zetten
 • Je kan werken met verschillende mediakanalen;
 • Je leert in teamverband werken, zo kunnen verschillende cursisten samen, met elk hun eigen sterktes, een opdracht samen verwezenlijken;

Theoretische vaardigheden:

 • Je kan een sterke campagne/case analyseren;
 • Je kunt je perfect inleven in de wereld van een klant en doelgroep.
 • Je (her)kent marketingtools die we in de cursus besproken hebben;
 • Je kent basisbegrippen en regels uit de sociale en online media;

Eindproject:

 • een nieuw product branden;
 • een campagne bedenken voor het product;
 • via passende mediakanalen het product visueel in de markt zetten;
 • de laatste les kom je het eindproject voorstellen aan de klas.

Toelatingsvoorwaarden

Anderstaligen

Als anderstalige behaalde je minstens Nederlands niveau 2.2.

ICT-vaardigheden

De opleiding Basic Art Director is een technische computeropleiding. Je moet vlot met een computer (Windows en/of Mac) kunnen werken. Bekijk hier de checklist van de basis ICT-vaardigheden.

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën, digitaal lesmateriaal, licenties,...). Concreet voor deze module:   

Inschrijvingsgeld: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18 
- Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal: €5 

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Inschrijven

De module Basic Art Director wordt niet aangeboden in september 2024.

Officiële opleidingsnaam

Grafimedia, module: Conceptvisualisatie