Interessegebied:
Automecanicien
Startdatum:
Februari
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs
Diplomagericht Knelpuntberoep

Over deze opleiding

In anderhalf jaar een (nieuw) beroep leren? Het kan in de semi-intensieve opleiding Automecanicien! In een half jaar tijd leer je de kennis en vaardigheden om het werk van hulpmecanicien uit te voeren. In het volgende jaar word je volwaardig mecanicien. Al doende leer je eenvoudige of complexe herstellingen uit te voeren, een nieuwe auto rijklaar te maken en een motor te reviseren. Je sluit de opleiding af met een leerrijke stage. 

Wat je leert in deze opleiding: 

 • Onderhoud, visuele controles en alles wat te maken heeft met banden, uitlaten en schokdempers. 
 • Grondige controles uitvoeren op de motor, koppeling, versnellingsbak, aandrijving, ophanging, remmen en chassis. 
 • Diagnoses stellen en mechanische, hydraulische of elektrische herstellingen en vervangingen uitvoeren 
 • De veiligheidsvoorschriften en regelgeving volgen. 
 • Je zet je kennis om in de praktijk tijdens je stage 

Heb je nog geen niveau Nederlands 2.2 behaald? Dan is deze semi-intensieve dagopleiding ideaal voor jou. Wil je sneller vooruit gaan en heb je al niveau Nederlands 2.2 behaald? Dan kan je het intensieve dagtraject volgen. Of volg je deze opleiding liever op je eigen tempo in het avondonderwijs, check dan de opleiding Automecanicien avondtraject

Wil je je diploma Secundair Onderwijs behalen? Dan kan je deze opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV).

Hoelang duurt de opleiding? 

De semi-intensieve opleiding Automecanicien duurt 1,5 jaar, er zijn twee lesdagen per week. 

Je kan niet starten met de opleiding op 1.5 jaar. Hier vind je de info over de opleiding op 1 jaar.

Download het uurrooster met de vervolglessen Automecanicien semi-intensief dagtraject.

Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Leerkracht geeft cursist uitleg over het oliepeil

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.  

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.

Download het moduleschema Automecanicien semi-intensief dag.
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. Vraag je vrijstelling aan. 

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Anderstaligen

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 1.2 behaald hebben. 

De kosten voor de opleiding bestaan uit:

 • Inschrijvingsgeld per module of per pakket, met een maximum van €300 per semester. Je betaalt het volledige inschrijvingsgeld, gedeeltelijk of geen inschrijvingsgeld. Kijk hieronder bij 'voorwaarden verminderd tarief' of je recht hebt op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld.
 • + cursusmateriaal voor bijvoorbeeld kopieën, digitaal lesmateriaal, licenties,...: €5 per module
 • + materiaalkosten: materiaal dat in de klas wordt gebruikt. De prijs is afhankelijk van welke modules je volgt.
 • + eventueel extra aan te kopen materiaal: voor deze opleiding gaat dit over ±€100 voor werkkledij en veiligheidsschoenen.

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies

Pakket en module Inschrijvingsgeld / met gedeeltelijke vrijstelling / met volledige vrijstelling (max €300 per semester) Cursusmateriaal Materiaalkosten
A: Aandrijflijn En Rollend Gedeelte € 150 / € 30 / € 0 €5 €20
A: Elektrische Systemen Voertuigen € 90 / € 18 / € 0 €5 €40
B: Banden Voertuigen € 90 / € 18 / € 0 €5 €10
B: Onderhoud Voertuigen € 120 / € 24 / € 0 €5 €20
B: Veiligheid Hybride En Elektrische Voertuigen Niveau 1 € 15 / € 3 / € 0 €5  
C: Onderstel € 120 / € 24 / € 0 €5 €30
C: Verbrandingsmotoren € 150 / € 30 / € 0 €5 €30
D: Elektriciteit En Elektronica Voertuigen € 180 / € 36 / € 0 €5 €20
E: Motormanagement € 150 / € 30 / € 0 €5 €20
E: Overbrengingssystemen € 90 / € 18 / € 0 €5 €15
F: Comfort- En Veiligheidssystemen € 90 / € 18 / € 0 €5 €15
F: Veiligheid Hybride En Elektrische Voertuigen Niveau 2 € 30 / € 6 / € 0 €5  

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Inschrijven

Inschrijven vanaf 1 juni

Schrijf je in vanaf zaterdag 1 juni om 10 uur voor de vervolggroep Auto Semi-intensief. 

Officiële opleidingsnaam

 • Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen  
 • Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen 

Wat na deze opleiding?

 • Als je alle modules met succes afgerond hebt, behaal je het certificaat Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.
 • Als je deze opleiding combineert met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV), dan kan je je diploma secundair onderwijs behalen.

Inschrijven

Schrijf je in