Interessegebied:
Ambulante zorg
Startdatum:
Doorheen het jaar
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
Combi lessen
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Altijd al gedroomd van een dynamische en betekenisvolle carrière in de zorgsector? Volg een opleiding in de Ambulante Zorg. Je wordt klaargestoomd om ambulancier te worden in het niet-dringend patiëntenvervoer (ANDP) of om ingeschakeld te worden als hulpverlener op grote evenementen.

Aanvullende vorming

Ben je als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer aan de slag met een tijdelijk visum? Schrijf je dan nu in voor de aanvullende vorming ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer en behaal je definitieve erkenning. Na de opleiding kan je een visum aanvragen. 

Wat leer je in deze opleiding?

 • patiënten vervoeren, een professionele houding aannemen en zorgspecifiek handelen
 • verschillende tiltechnieken om patiënten correct te verplaatsen
 • aandacht voor specifieke ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld bij hemodialyse- en chemotherapie-patiënten

Eventhulpverlener

Als Eventhulpverlener bied je eerste hulp en zorg aan deelnemers, bezoekers en medewerkers van een evenement of bij rampen.

Wat leer je in deze opleiding?

 • EHBO
 • basis eventhulpverlening
 • ​een professionele houding aannemen

Ambulancier niet-dringende patiëntenzorg

Als ambulancier ben je dé sleutelfiguur voor het comfortabel en veilig vervoeren van patiënten die geen dringende medische zorg nodig hebben. 

Je leert: 

 • instaan voor het vervoer van en naar zorginstellingen of zorgverstrekkers
 • tijdens het vervoer het nodige toezicht houden. De patiënt is bij aanvang van het vervoer stabiel.
 • zorgen dat de patiënt in veiligheid is tijdens het vervoer en ervoor zorgen dat zijn toestand niet achteruitgaat

  Aanvullende vorming

  • Lessen op dinsdag van 17.30u tot 21u
  • Van 5 november 2024 tot 23 januari 2025
  • Je volgt ongeveer de helft van de opleiding dmv afstandsonderwijs (zelfstudie, taken, ...)

  Eventhulpverlener

  • Lessen op donderdag van 8.30u tot 16.35u

  • Van 10 oktober 2024 tot 16 januari 2025

  Ambulancier niet-dringende patiëntenzorg

  • Je start met de opleiding eventhulpverlener. In het 2de semester kan je de andere modules van ANDP volgen.

  Infosessie

  Is er binnenkort een infosessie voor deze opleiding gepland? Check ons overzicht van infosessies.

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Deze opleiding bestaat uit verschillende modules.  
  Bekijk het moduleschema Ambulante zorg.  
  Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder. 

  Vrijstellingen

  Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. Vraag je vrijstelling aan.

  Trajectbegeleiding

  Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

  Toelatingsvoorwaarden

  • Je bent 18 jaar
  • Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.4 behaald hebben. 

  De kosten voor de opleiding bestaan uit:

  Inschrijvingsgeld per module of per pakket, met een maximum van €300 per semester. Je betaalt het volledige inschrijvingsgeld, gedeeltelijk of geen inschrijvingsgeld. Kijk hieronder bij 'voorwaarden verminderd tarief' of je recht hebt op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld.
  cursusmateriaal voor bijvoorbeeld kopieën, digitaal lesmateriaal, licenties,...: €5 per module
  materiaalkosten: materiaal dat in de klas wordt gebruikt. De prijs is afhankelijk van welke modules je volgt
   

  Module Inschrijvingsgeld / met gedeeltelijke vrijstelling / met volledige vrijstelling  (maximum €300 per semester) Cursusmateriaal Materiaalkosten
         
  Aanvullende vorming
       
  Vervoeren van patiënten €45 / €9 / €0 €5 €14
  Zorgspecifieke handelingen €30 / €6 / €0 €5 €11
  Professionele houding €30 / €6 / €0 €5 €1
         
  Eventhulpverlener
       
  EHBO €30 / €6 / €0 €5 €7
  Basiseventhulpverlener €90 / €18 / €0 €5 €18
  Professionele houding €30 / €6 / €0 €5 €1

   

  In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
  Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

  Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

  • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
   • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
   • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
   • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
  • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
  • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
  • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
  • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

  • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
  • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
   • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
   • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
   • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
  • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
  • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
  • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  *Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

  Inschrijven