Interessegebied:
Zorgkundige
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs
Diplomagericht Knelpuntberoep

Over deze opleiding

In de opleiding Zorgkundige leer je mensen verzorgen en verpleegkundigen ondersteunen. Ouderen, moeder en baby, psychische patiënten, palliatieve patiënten, personen met een handicap, dementie of chronische zorgen … Je helpt hen met hun persoonlijke verzorging, dagelijkse activiteiten en het huishouden. Ondertussen ben je fijn gezelschap en een luisterend oor voor de patiënten.  

Wat je leert in deze zorgopleiding: 

 • helpen omkleden, wassen, naar het toilet gaan …  
 • helpen met eten en drinken 
 • wassen, strijken, koken 
 • bloeddruk meten, medicatie geven … 
 • de zorgvrager en familie met respect benaderen 
 • de zelfactiviteit van de zorgvrager stimuleren 

Kijk op Care-er.be voor meer info over zorgopleidingen. 

Combineer deze opleiding: 

 • Heb je nog geen secundair diploma? Combineer deze opleiding met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.  
 • Spreek je nog niet goed Nederlands? Combineer deze opleiding met een van deze opleidingen: 
  • Geïntegreerd traject Nederlands en Zorgkundige 
  • of Nederlands leren (NT2) 

Hoe lang duurt de opleiding?  

Je start in september of februari. 

Het standaardtraject duurt 2,5 schooljaar. 

 • Je hebt 1 dag les per week. 
 • Je hebt ongeveer 1,5 dag stage per week. 

Het versnelde traject duurt 1,5 schooljaar.  

 • Je hebt 2 of 3 dag les per week. 
 • Je hebt 2 of 3 dag stage per week. 

Je kan een vrijstelling krijgen voor bepaalde modules in de volgende situaties: 

 • Je volgde al een zorgopleiding. 
 • Je hebt ervaring in de zorgsector. 
 • Je hebt het certificaat logistiek assistent.  

Contacteer de trajectbegeleider voor meer info. 

Uurrooster 

Je kan kiezen tussen 2 trajecten in dagonderwijs, er is geen avondonderwijs:

 • Je volgt het standaardtraject en studeert gedurende 2,5 jaar (1 dag per week) en doet ongeveer 1,5 dagen stage per week.
 • Je volgt een versneld traject. Je studeert 1,5 jaar (2 à 3 dagen) en doet 2 tot 3 dagen stage per week.

Infosessie

Voor deze opleiding moet je verplicht een infosessie volgen om te kunnen inschrijven. De volgende infosessie is op 7/5/2024 om 19u. Hier kan je je aanmelden voor de infosessie
Je bent ook welkom op één van de infosessies tijdens de opendeurdag op 1/6/2024 om 10u11u12u13u of 14u

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. 

Vraag je vrijstelling aan.  

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.  
 
Download het moduleschema Zorgkundige.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Anderstalig? 

Anderstaligen moeten minstens NT2 niveau 2.4 behaald hebben.

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en materiaalkost (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €300
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €87
- Met volledige vrijstelling: €0 

Materiaalkost: €40

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies. 

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Wat na deze opleiding?

Slaag je voor de opleiding Zorgkundige, dan behaal je het certificaat Zorgkundige. Het beroep van zorgkundige een knelpuntberoep. Op basis van dit certificaat kan je definitief worden geregistreerd als zorgkundige.

Het certificaat 'Zorgkundige' is erkend door de federale overheid volksgezondheid.

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs?

 • Dan leidt het certificaat van deze opleiding in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming tot het diploma secundair onderwijs zorgkundige.

Heb je al een diploma secundair onderwijs?

 • Dan hoef je de opleiding Aanvullende algemene vorming niet meer te volgen. Je volgt dan enkel de opleiding Zorgkundige en je ontvangt het diploma secundair onderwijs zorgkundige.