Interessegebied:
Web
Startdatum:
Doorheen het jaar
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

WordPress is een persoonlijk publicatie platform gefocused op lay-out, webstandaarden en gebruiksgemak. In deze cursus leer je hoe je met WordPress websites, blogs, ... kan ontwikkelen.

In de eerste module leer je om een website op te zetten op wordpress.com en op een eigen hosting. Je leert werken met verschillene thema's, menu's, widgets en allerlei plugins. Je krijgt design tips en tools om je content mooi te kunnen presenteren en organiseren. 
In het tweede deel verdiepen we de inhoud met SEO, GDPR, Third party en marketing tools. Je leert je website veilig maken en backups terug te plaatsen/migreren naar een eigen domein of hosting. 

In deze opleiding is er zeer veel ruimte voor specifieke input en begeleiding. Je krijgt persoonlijke begeleiding bij je eigen project.

Hoe lang duurt deze opleiding?

De lessen starten op 6 februari 2024 en eindigen op 4 juni 2024.

Uurrooster

Download het uurrooster Wordpress.
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.  

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Deze module maakt deel uit van de opleiding Crossmedia. Download het structuurschema van de volledige opleiding hier.
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. Vraag je vrijstelling aan

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders

Toelatingsvoorwaarden

Algemene toelatingsvoorwaarden 

  • Je mag les volgen vanaf 15 jaar. Je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht: bij inschrijving 16 jaar zijn of 15 jaar en de twee 1ste leerjaren van het voltijds Secundair Onderwijs beëindigd hebben). 
  • Je hebt een bewijs van wettig verblijf (identiteitskaart) in België.

Anderstaligen 

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.2 behaald hebben.  

Lesplaats(en)

Officiële opleidingsnaam

Officiële benaming opleiding: Crossmedia, module: Webtoepassingen

Wat na deze opleiding?

Het centrum reikt erkende deelcertificaten uit van elke module waarvoor je geslaagd bent.