Interessegebied:
Programmeren
Web
Startdatum:
Doorheen het jaar
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs
E-school
Diplomagericht

Over deze opleiding

Een webontwikkelaar maakt en onderhoudt gebruiksvriendelijke en interactieve websites, webshops en apps. In onze opleiding tot webontwikkelaar besteden we niet enkel aandacht aan het technische aspect maar komt ook de grafische kant voldoende aan bod. Je wordt een krak in webdevelopment. 

In de opleiding Webontwikkelaar leer je 

 • Website bouwen in HTML5 en CSS3 
 • Scripts schrijven met JavaScript en PHP 
 • de basis van database-design met SQL 
 • Websites aantrekkelijk en levendig te maken met bewegende onderdelen 

Hoelang duurt de opleiding? 

Je hebt 2 dagen per week les gedurende 1 schooljaar. 

De opleiding start in september. 

480 lestijden

Uurrooster 

Wil je starten met deze opleiding, dan kan dat nu enkel in afstandsleren (E-school).

De vervolgmodules kan je dit semester zowel op school als in afstandsleren volgen.

Download het uurrooster Webontwikkelaar 2023-2024 2e semester.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.  
 
Download het moduleschema Webontwikkelaar.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.  

E-school Webontwikkeling (Afstandleren)

Kan je niet op vaste momenten naar school? 
Heb je wisselende vrije momenten? 
Wil je graag iets nieuws en iets uitdagends leren? 
Ben je gebeten door internet, de cloudcomputing, applicaties, …. ? 

Volgende modules kan je volgen op eigen tempo en waar en wanneer je wilt. We raden deze volgorde aan: 

 1. Websiteproductie 1
 2. Webanimatie 1  
 3. Javascript (clientside-scripting)
 4. PHP (serverside-scripting 1)
 5. Databases (inclusief SQL)
 6. Webanimatie 2
 7. Webapplicaties (serverside-scripting 2)
 8. Project webontwikkelaar

Zet je eerste stappen naar het worden van een professionele webontwikkelaar.    

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. 

Vraag je vrijstelling aan.  

Evaluatie en studiebewijzen

Encora ICT & Foto reikt erkende deelcertificaten uit van elke module waarvoor je geslaagd bent. Na het succesvol afronden van de opleiding krijg je het Certificaat Webontwikkelaar. Het Certificaat Webontwikkelaar geeft tevens recht op een diploma Hoger Secundair Onderwijs.

Lesvorm

contactonderwijs & e-school 
Wil je weten wat dat precies inhoudt? Check ons overzicht van lesvormen

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding Webontwikkelaar is een technische computeropleiding. Je moet vlot met een computer (Windows en/of Mac) kunnen werken. Bekijk hier de checklist van de basis ICT-vaardigheden.

Algemene voorwaarden:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (bij inschrijving 16 jaar zijn of 15 jaar en de twee 1ste leerjaren van het voltijds Secundair Onderwijs beëindigd hebben).
 • een bewijs van wettig verblijf (identiteitskaart).
 • naargelang de gekozen cursus kunnen er specifieke toelatingsvoorwaarden zijn. (volgtijdelijkheid)

Anderstalig? 

Dan vragen we dat je minimum een attest Nederlands 2.2. behaald hebt. Voor het intensief traject adviseren we niveau 2.4

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en materiaalkost (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €23
- Met volledige vrijstelling: €5 

Materiaalkost: €5

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.