Interessegebied:
Web
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs
Diplomagericht

Over deze opleiding

In de praktijkgerichte opleiding Webdesigner leer je professionele websites ontwerpen van A tot Z. Je leert niet alleen de technische kant van een website kennen, maar je besteedt ook aandacht aan een mooie en gebruiksvriendelijke vormgeving. We werken met de allernieuwste tools en bespreken de laatste trends binnen HTML5 en CSS.  

In de opleiding Webdesigner: 

 • leer je interactieve websites bouwen en onderhouden (HTML, CSS, Javascript, WordPress) 
 • maak je webanimaties 
 • maak je uitgebreid kennen met Photoshop en Illustrator 
 • leer je grafische webtechnieken toepassen 

Hoelang duurt de opleiding? 

Start in februari & september. 

480 lestijden

Uurrooster 

Download het uurrooster Webdesigner 2023-2024 2e semester.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.  
 
Download het moduleschema Webdesigner.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.  

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. 

Vraag je vrijstelling aan.  

Evaluatie en studiebewijzen

Encora ICT & Foto reikt erkende deelcertificaten uit van elke module waarvoor je geslaagd bent. Na het succesvol afronden van de opleiding krijg je het Certificaat Webdesigner. Het Certificaat Webdesigner geeft tevens recht op een diploma Hoger Secundair Onderwijs.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding Webdesigner is een technische computeropleiding. Je moet vlot met een computer (Windows en/of Mac) kunnen werken. Bekijk hier de checklist van de basis ICT-vaardigheden.

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (bij inschrijving 16 jaar zijn of 15 jaar en de twee 1ste leerjaren van het voltijds Secundair Onderwijs beëindigd hebben).
 • een bewijs van wettig verblijf (identiteitskaart).

Naargelang de gekozen cursus kunnen er specifieke toelatingsvoorwaarden zijn (volgtijdelijkheid).

Anderstalig?

Je behaalde een attest Nederlands 2.2. Voor een intensief traject adviseren we niveau 2.4.

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en materiaalkost (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €300
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €92
- Met volledige vrijstelling: €20

Materiaalkost: €20

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.