Interessegebied:
Schoonheid
Voetverzorging
Startdatum:
Doorheen het jaar
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Kankerpatiënten worden vaak geconfronteerd met voetproblemen. Door een verminderde weerstand, ontstaan vaak nagel- en huidafwijkingen ten gevolge van de kankerbehandelingen.

Zowel voor, tijdens als na de therapieën is dan een professionele aangepaste voetverzorging nodig.

Deze module is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen CVO Groeipunt (Oost-Vlaanderen) en CVO Encora (Antwerpen), en is erkend door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Je volgt de officiële module 'bijzondere voetverzorgingtechnieken' en 'aanvullende voet- en nagelverzorging'.

Uurrooster

De module Voetzorg bij kanker start niet in februari 2024.

Infosessie

Heb je nog vragen over deze opleiding? Wil je de leraren en trajectbegeleiders eerst ontmoeten? Kom dan naar een infosessie op 

 • maandag 29/4/2024 om 19u | online
 • zaterdag 1 juni doorlopend | campus Grotesteenweg

Hier kan je je aanmelden voor de infosessie

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. Vraag je vrijstelling aan

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders

Wat leer je in deze opleiding?

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is kanker?
 • Soorten therapieën ingezet tegen kanker
 • Microbioom, infectie/besmetting/ontsteking
 • Hygiëne in de praktijk (protocol hygiëne beleid en infectie preventie maatregelen)
 • PMB (persoonlijke beschermingsmiddelen)
 • Nagel- en huidaandoeningen bij kanker (welke aandoeningen, oorzaak, wat kunnen wij doen en raadgevingen klant)
 • Lymfeoedeem / neuropathie + neuropathie screening
 • Huidkanker
 • Psychologisch impact bij kanker
 • Zelfzorg
 • Ontspannende voet & onderbeen zorgmassage bij kanker (in samenwerking met vzw zorgmassage – non-profit steun- en informatie-punt)
 • Instrumenten/materialen te gebruiken bij voetzorg bij kanker / richtlijnen
 • Producten te gebruiken bij voetzorg bij kanker
 • Communicatie met zorgverleners/arts (richtlijnen)
 • Toestemmingsformulier/ verwijsbrief / terugkoppeling / overdracht
 • GDPR (Policy gegevensbescherming)
 • Casussen klassikaal en individueel bespreken en oplossen
 • Praktijkplan

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten met de module ‘voetzorg bij kanker’ als je de opleiding voetverzorging succesvol hebt afgerond.

Algemene toelatingsvoorwaarden 

 • Je mag les volgen vanaf 15 jaar. Je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht: bij inschrijving 16 jaar zijn of 15 jaar en de twee 1ste leerjaren van het voltijds Secundair Onderwijs beëindigd hebben). 
 • Je hebt een bewijs van wettig verblijf (identiteitskaart) in België.

Anderstaligen 

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.2 behaald hebben.  

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld

 • Standaard inschrijvingsgeld: €160 

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Officiële opleidingsnaam

 • Bijzondere voetverzorgingtechnieken
 • Aanvullende voet- en nagelverzorging