Interessegebied:
Talen
Turks
Startdatum:
September
Lesmoment:
Avond
Lesvorm:
Contactonderwijs
Hybride lessen
Online lessen

Over deze opleiding

Ga je graag op vakantie naar Turkije? En wil je graag praatjes kunnen maken met de gastvrije bevolking? In deze opleiding leer je Turks van enthousiaste docenten met een Vlaamse en Turkse achtergrond. De taal is eenvoudiger dan je zou denken. Eens je ze onder de knie hebt, wordt het land aan de Bosphorus - waar de Aziatische en Europese cultuur samensmelten - nog mooier. Klaar om je te verdiepen in het Turks?  

Wat je leert in deze opleiding: 

 • Je leert jezelf in alledaagse situaties te behelpen in het Turks (richtgraad 1) 
 • Je breidt je Turkse woordenschat en grammatica uit (richtgraad 2)  

Hoelang duurt de opleiding? 

 • De opleiding bestaat uit 7 jaarmodules 
 • Een jaarmodule loopt van september tot juni
 • De duur van de opleiding hangt af van jouw startniveau en het niveau dat je wil bereiken

Uurrooster

Download het uurrooster Turks 2023-2024.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.  

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Richtgraden & niveaubepaling 

De opleiding Turks bestaat uit 2 richtgraden, verdeeld in 7 verschillende niveaus. Meer info over wat je leert in de verschillende niveaus vind je hier. Voor de startmodule 1.1 heb je geen voorkennis nodig. Voor alle volgende modules moet je een certificaat van een voorgaande module hebben. Heb je geen certificaat of heb je ergens anders kennis opgedaan? Ben je niet zeker in welke module je moet inschrijven? Leg onze online niveaubepaling af en we laten je weten in welke module je kan starten.  

Lesvorm:  

 • Contactonderwijs / online lessen / hybride lessen 
 • Wil je weten wat dat precies inhoudt? Check ons overzicht van lesvormen

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Jaarmodule

Inschrijvingsgeld
- Standaard inschrijvingsgeld: €180  
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €36
- Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal: €5 

Semestermodule

Inschrijvingsgeld

- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal: €5 

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Officiële opleidingsnaam

Turks richtgraad 1-2

Turks Richtgraad 1 (ERK A2)

Schrijf je in

Turks Richtgraad 2 (ERK B1)

Schrijf je in