Interessegebied:
ICT
ICT en administratie
Startdatum:
Doorheen het jaar
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Kan je nog niet zo goed met een computer werken? De opleiding Start to ICT is het ideale opstapje. Je leert de basisvaardigheden om vlot met de computer te kunnen werken, je bestanden te ordenen, je weg te vinden op het internet en nog veel meer. De opleiding bestaat uit twee modules: ‘Aan de slag met ICT’ en ‘E-communicatie, internet en online diensten’. 

In de module ‘Aan de slag met ICT’ leer je: 

 • een muis en toetsenbord gebruiken
 • werken met het besturingssysteem Windows
 • bestanden opslaan, ordenen en terugvinden 
 • je computer beveiligen en de instellingen van je computer wijzigen 
 • waarop je moet letten bij het aankopen van een computer

In de module ‘E-communicatie, internet en online diensten’ leer je:

 • mails sturen
 • efficiënt iets opzoeken op het internet
 • hoe je je veilig online gedraagt
 • werken met handige online diensten en online aankopen en verkopen
 • accounts en favorieten instellen op je browser

Hoelang duurt de opleiding? 

Elke module in deze opleiding duurt 40 lesuren. Je kan kiezen of je ze allebei volgt of slechts één module. ​​​​Je krijgt een certificaat Start to ICT als je geslaagd bent voor beide modules.

Als je inschrijft voor de module E-communicatie, internet en online diensten 's avonds, volg je ongeveer de helft van de module in afstandsonderwijs. Schrijf je in voor de module overdag, dan volg je ongeveer 25% van de module in afstandsonderwijs.

Uurrooster

Overdag:

 • lesperiode: 3 mei tot en met 21 juni 2024
 • lesmoment: vrijdag van 9u tot 12.30u

's Avonds:

 • lesperiode: 30 april tot en met 20 juni 2024
 • lesmoment: dinsdag van 18.30u tot 21.15u 

Download het uurrooster Start to ICT
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Cursiste aan de computer

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Anderstaligen

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.2 hebben. 

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding, betaal je per module:

Inschrijvingsgeld:
- Standaard inschrijvingsgeld: €60 
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €12
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €5

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Wat na deze opleiding?

Met een certificaat van de opleiding Start to ICT kan je starten in deze opleidingen en modules:  

 • opleiding ICT & administratie (diplomeerbaar)
 • opleiding software programmeur (diplomeerbaar)  
 • module Kennismaking met Office 
 • module Bestanden organiseren & beheren 
 • module Apps & E-services 
 • module Outlook & OneNote 
 • module PowerPoint & Prezi 
 • module Werken in de Cloud   

Intensief traject

Schrijf je in voor het intensief STARTtraject.

Schrijf je in

Vervolgmodules

Inschrijven voor vervolgmodules kan hier.

Schrijf je in