Interessegebied:
NT2 richtgraad 3 & 4
Anders Nederlands leren
Startdatum:
Doorheen het jaar
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Taaltroef wil taalondersteuning bieden aan (anderstalige) studenten die hogere studies volgen. In deze module helpen we studenten met woordenschat, grammatica, stijl en taalvaardigheden. Dit voor luisteren, spreken, lezen en schrijven.

Heb je extra uitleg of oefening nodig bij de specifieke woordenschat van jouw vakken? Weet je niet goed hoe je een verslag, samenvatting of uiteenzetting moet schrijven? Wil je graag extra oefenen op spelling, zins- of tekststructuur? Wil je een goede presentatie geven, een overtuigend betoog houden of een succesvol interview afnemen? Dan kunnen wij jou helpen.

Taaltroef is geen correctiedienst, we bieden wel ondersteuning. We coachen je bij wat jij precies nodig hebt om je kansen tijdens je studies in het Nederlands te vergroten.

Taaltroef is een project van de Open Klas Richtgraad 3 en 4. Leerkrachten Margot en Sven helpen je graag verder!

Uurrooster

Taaltroef werkt op maat. Als je ingeschreven bent, krijg je een 10-beurtenkaart waarmee je een afspraak kan maken met ons. Dan kijken we samen hoe we jou het best begeleiden (in de klas, per mail of in een videogesprek).

Cursisten voeren een opdracht uit.

Trajectbegeleiding 'Het Kompas'

Gaat het te snel in de les? Of net te traag? Kan je de lessen moeilijk combineren met je werk? Zoek je informatie over een opleiding? Heb je administratieve of persoonlijke problemen? Wil je weten waar je ook buiten de school Nederlands kan leren? Bij het Kompas geven ze jou advies! Je bent altijd welkom. 

Meer info over onze trajectbegeleiders.

Extra Les

Wil je nog extra les? Heb je een paar lessen gemist? Of heb je hulp nodig bij spreken, lezen, schrijven of luisteren? Dan kan je één keer per week terecht bij Extra Les.

Meer info over de Extra Les.

Logopedie (Logoland)

Heb je problemen met de uitspraak van het Nederlands? Vind je ons Latijns schrift moeilijk? Weet je niet goed hoe je moet schrijven wat je hoort? Voor jou is er Logoland!

Meer info over Logoland.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je volgt studies aan een hogeschool of universiteit en hebt ondersteuning Nederlands nodig.
 • Je hebt minimaal Nederlands niveau 2.4 behaald.

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld: 

 • Standaard inschrijvingsgeld: €12
 • Met gedeeltelijke vrijstelling: €?
 • Met volledige vrijstelling: €?

Cursusmateriaal: €?

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een: 

 • Attest van inburgering (geldig tot 2.4)
 • Inburgeringscontract (max. 1 jaar oud)
 • Attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen);*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving. 
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
  • Attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • Attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • Als je de opleiding NT2 volgt in het kader van de sociale wooncode. Je bezorgt het attest sociale wooncode aan je CVO.*
 • Als je niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Je secundaire school bezorgt je een attest van de samenwerkingsovereenkomst tussen de instelling voor secundair onderwijs en het CVO.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld (18 euro/60u) met een: 

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen);*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • Attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%) *
 • Attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen *
 • Bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Meer info over vrijstellingen...

Inschrijven

Om je in te schrijven voor deze opleiding, stuur je een mailtje met je contactgegevens naar encora.taalondersteuning@so.antwerpen.be. De leerkracht neemt dan contact met je op.