Interessegebied:
NT2 richtgraad 3 & 4
(Deel)Certificaat Nederlands
Startdatum:
Doorheen het jaar
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Je hebt een zeer goede basis NT2 en je wil in een snel tempo het niveau B2 behalen? Je wil je praktische kennis van het Nederlands vergroten? Je bent hooggeschoold of je wil je voorbereiden op een academische, universitaire opleiding of werkplek? Je hebt tijd om ook thuis aan taken en opdrachten te werken?

Hoelang duurt de opleiding?

Je kan je bij Encora inschrijven voor een traject Richtgraad 3 van 2,5 maanden. Je volgt 20 uur les per week. Het traject bestaat uit:

 • een module 3.1 van 120 lestijden (mondeling)
 • een verkorte module 3.2 van 80 lestijden (schriftelijk)

Je schrijft je in voor het volledige traject. 

Uurrooster

 • maandag + donderdag
  • 12.30 - 15.45 uur
 • dinsdag + vrijdag
  • 9.20 - 12.05 uur
  • 12.55 - 15.45 uur
Cursiste lacht in de camera.

Infosessie

Voor deze opleiding moet je verplicht een infosessie volgen om te kunnen inschrijven.
Je hebt de keuze uit 2 momenten:

 • 17/4/2024 om 11u  
 • 19/4/2024 om 11u

Meld je hier aan voor de infosessie. De infosessies vinden plaats op campus Grotesteenweg 224 in Berchem.

Trajectbegeleiding

Gaat het te snel in de les? Of net te traag? Kan je de lessen moeilijk combineren met je werk? Zoek je informatie over een opleiding? Heb je administratieve of persoonlijke problemen? Wil je weten waar je ook buiten de school Nederlands kan leren? Bij het Kompas geven ze jou advies! Je bent altijd welkom. 

Meer info over onze trajectbegeleiders.

Extra Les

Wil je nog extra les? Heb je een paar lessen gemist? Of heb je hulp nodig bij spreken, lezen, schrijven of luisteren? Dan kan je één keer per week terecht bij Extra Les.

Meer info over de Extra Les.

Logopedie (Logoland)

Heb je problemen met de uitspraak van het Nederlands? Vind je ons Latijns schrift moeilijk? Weet je niet goed hoe je moet schrijven wat je hoort? Voor jou is er Logoland!

Meer info over Logoland.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent minimum 16 jaar.
 • Je hebt een goede B1 (= 2.4 behaald) met een uitgebreide kennis van de basisgrammatica.
 • Je bent hoogopgeleid en/of kent minimum één andere Europese taal.
 • Je hebt zin én tijd om buiten de klas aan opdrachten en oefeningen te werken.

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld: 

 • Standaard inschrijvingsgeld: €140
 • Met gedeeltelijke vrijstelling: €80
 • Met volledige vrijstelling: €20 

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een: 

 • Attest van inburgering (geldig tot 2.4)
 • Inburgeringscontract (max. 1 jaar oud)
 • Attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen);*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving. 
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
  • Attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • Attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • Als je de opleiding NT2 volgt in het kader van de sociale wooncode. Je bezorgt het attest sociale wooncode aan je CVO.*
 • Als je niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Je secundaire school bezorgt je een attest van de samenwerkingsovereenkomst tussen de instelling voor secundair onderwijs en het CVO.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld (18 euro/60u) met een: 

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen);*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • Attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%) *
 • Attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen *
 • Bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Meer info over vrijstellingen...

Inschrijven

Voldoe je aan de voorwaarden (zie boven) en heb je interesse?
Kom zeker naar de verplichte informatiesessie. Daarna kan je je inschrijven.

Wat na deze opleiding?

Als je geslaagd bent voor een module, krijg je een officieel erkend studiebewijs.