Interessegebied:
NT2 richtgraad 3 & 4
Anders Nederlands leren
Startdatum:
Doorheen het jaar
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Taal OpStap is een praktijkgerichte taalopleiding waarin je al doende en ook buiten de school je Nederlands oefent en ontwikkelt op niveau B2/C1. Aan de hand van uitstappen en activiteiten rond verschillende levensdomeinen (onderwijs, werken, wonen, cultuur en vrije tijd, eten en drinken, gezondheid) leer je Nederlands én leer je Antwerpen en de Belgische maatschappij beter kennen. Deze module kan een opstap zijn van B1 naar de hogere richtgraden of een praktijkgerichte aanvulling op de Open Klas richtgraad 3 en 4.

Je verkent samen met je medecursisten en ervaren leerkrachten NT2 de stad en oefent je kennis van het Nederlands in het dagelijkse leven.

We oefenen spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheden. Je verrijkt je woordenschat, je oefent je grammatica, je leert nieuwe mensen kennen, je verruimt je horizon …

Taal OpStap is een leuke, doe-gerichte manier om extra oefenkansen te krijgen en Nederlands te leren buiten de school. Bekijk hier de flyer.

Hoelang duurt de opleiding?

Deze module bestaat uit 10 lessen.

Trajectbegeleiding 'Het Kompas'

Gaat het te snel in de les? Of net te traag? Kan je de lessen moeilijk combineren met je werk? Zoek je informatie over een opleiding? Heb je administratieve of persoonlijke problemen? Wil je weten waar je ook buiten de school Nederlands kan leren? Bij het Kompas geven ze jou advies! Je bent altijd welkom. 

Meer info over onze trajectbegeleiders.

Extra Les

Wil je nog extra les? Heb je een paar lessen gemist? Of heb je hulp nodig bij spreken, lezen, schrijven of luisteren? Dan kan je één keer per week terecht bij Extra Les.

Meer info over de Extra Les.

Logopedie (Logoland)

Heb je problemen met de uitspraak van het Nederlands? Vind je ons Latijns schrift moeilijk? Weet je niet goed hoe je moet schrijven wat je hoort? Voor jou is er Logoland!

Meer info over Logoland.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt minimaal niveau Nederlands B1 (= 2.4) behaald.

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld: 

 • Standaard inschrijvingsgeld: €17
 • Met gedeeltelijke vrijstelling: €?
 • Met volledige vrijstelling: €? 

Cursusmateriaal: €?

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een: 

 • Attest van inburgering (geldig tot 2.4)
 • Inburgeringscontract (max. 1 jaar oud)
 • Attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen);*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving. 
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
  • Attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • Attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • Als je de opleiding NT2 volgt in het kader van de sociale wooncode. Je bezorgt het attest sociale wooncode aan je CVO.*
 • Als je niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Je secundaire school bezorgt je een attest van de samenwerkingsovereenkomst tussen de instelling voor secundair onderwijs en het CVO.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld (18 euro/60u) met een: 

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen);*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • Attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%) *
 • Attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen *
 • Bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Meer info over vrijstellingen...

Inschrijven

Je kan je inschrijven op het secretariaat NT2.