Interessegebied:
NT2 richtgraad 3 & 4
Anders Nederlands leren
Startdatum:
Doorheen het jaar
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Je bent hoogopgeleid, je wil naar de hogeschool of naar de universiteit? Je wil je voorbereiden op de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA)? Je bent klaar met NT2, maar je wil meer leren? Dan is de module Academisch Nederlands iets voor jou! 

Wat je kan verwachten van de module Academisch Nederlands: 

 • Je werkt intensief aan de uitbreiding van je (academische) woordenschat.
 • Je vergroot je inzicht in de bouw, de structuur van het Nederlands.
 • Je oefent je mondelinge vaardigheden om te presenteren en te argumenteren.

Wat je kan verwachten van de module ITNA van A tot Z: 

 • Je maakt stap voor stap kennis met alle onderdelen van de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA).
 • Je leert elk deel van de test beter kennen en begrijpen. 
 • Je krijgt toegang tot een schat aan oefeningen, steeds naar analogie met de ITNA-test en voor elk deel van de test. 
 • Je leert hoe, waar en wat je kan leren en oefenen om je op de ITNA voor te bereiden.

Hoelang duurt de opleiding?

Academisch Nederlands:

 • Je volgt 1 avond per week les op school. 

 • Je kan de module combineren met de verkorte module 3.1/3.2 of met de modules in richtgraad 3 en 4 (zie instapvoorwaarden).

ITNA van A tot Z:

 • 10 lestijden
 • 3 avondlessen

Uurrooster

Tijdens het schooljaar 2023-2024 is er geen aanbod voor Academisch Nederlands en Itna.
Houd deze pagina in de gaten voor updates.

Leerkracht NT2 aan het bord

Trajectbegeleiding 'Het Kompas'

Gaat het te snel in de les? Of net te traag? Kan je de lessen moeilijk combineren met je werk? Zoek je informatie over een opleiding? Heb je administratieve of persoonlijke problemen? Wil je weten waar je ook buiten de school Nederlands kan leren? Bij het Kompas geven ze jou advies! Je bent altijd welkom. 

Meer info over onze trajectbegeleiders.

Extra Les

Wil je nog extra les? Heb je een paar lessen gemist? Of heb je hulp nodig bij spreken, lezen, schrijven of luisteren? Dan kan je één keer per week terecht bij Extra Les.

Meer info over de Extra Les.

Logopedie (Logoland)

Heb je problemen met de uitspraak van het Nederlands? Vind je ons Latijns schrift moeilijk? Weet je niet goed hoe je moet schrijven wat je hoort? Voor jou is er Logoland!

Meer info over Logoland.

Toelatingsvoorwaarden

Je zit in richtgraad 3 of 4 of je bent daarmee klaar of je hebt minimum een certificaat van 2.4.

Je bent hooggeschoold, je hebt een zéér goede kennis van de basisgrammatica van het Nederlands én je kent minimum één Europese taal buiten je moedertaal.

De module Academisch Nederlands kost €58.
Met een gedeeltelijke vrijstelling betaal je €34.
Met een volledige vrijstelling betaal je €10.

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een: 

 • Attest van inburgering (geldig tot 2.4)
 • Inburgeringscontract (max. 1 jaar oud)
 • Attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen);*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving. 
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
  • Attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • Attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • Als je de opleiding NT2 volgt in het kader van de sociale wooncode. Je bezorgt het attest sociale wooncode aan je CVO.*
 • Als je niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Je secundaire school bezorgt je een attest van de samenwerkingsovereenkomst tussen de instelling voor secundair onderwijs en het CVO.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld (18 euro/60u) met een: 

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen);*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • Attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%) *
 • Attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen *
 • Bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Meer info over vrijstellingen...

Officiële opleidingsnaam

Nederlands tweede taal - richtgraad 3, Open module NT2 richtgraad 3.