Diplomagericht
Over deze opleiding

Van die versleten zetel opnieuw een blikvanger maken? Die vondst van de rommelmarkt in ere herstellen? In de opleiding Meubelstofferen leer je hoe je waardevol zitmeubilair restaureert. Je maakt kennis met de verschillende technieken en materialen die daarvoor nodig zijn. Van ontmantelen en demonteren tot stof aanbrengen en afwerken: het volledige plaatje komt aan bod.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Zitmeubelen ontmantelen, demonteren en grondig inspecteren
 • Je eigen werkzaamheden en materialen plannen en voorbereiden
 • Veren, singels en vulling aanbrengen op het karkas, rekening houdend met de ergonomie en stijlkenmerken van het meubel
 • Nieuwe patronen en losse kussens maken
 • Meubels bekleden met stof of leder en verder afwerken

Na deze opleiding kan je je in de vervolgmodules verder verdiepen in ambachtelijke technieken en het maken van losse kussens.

Hoe lang duurt de opleiding?

De dagopleiding Meubelstoffeerder duurt 2,5 jaar

Er zijn twee lesmomenten per week.

Extra informatie

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.  
 
Download het moduleschema Meubelstofferen.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan.  

Vraag je vrijstelling aan.  

Evaluatie en studiebewijzen

Encora reikt erkende deelcertificaten uit van elke module waarvoor je geslaagd bent. Na het succesvol afronden van de opleiding krijg je het Certificaat Meubelstofferen.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden
 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (bij inschrijving 16 jaar zijn of 15 jaar en de twee 1ste leerjaren van het voltijds Secundair Onderwijs beëindigd hebben).
 • een bewijs van wettig verblijf (identiteitskaart).
 • Naargelang de gekozen cursus kunnen er specifieke toelatingsvoorwaarden zijn. (volgtijdelijkheid)
 • Ben je anderstalig, dan vragen we dat je minimum een attest Nederlands 2.2. behaald hebt.
Prijs

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld module startmodule Initiatie Stoffeerwerk: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €120
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €24
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €5
Materiaalkosten: ​​​​​​​€50
Extra kosten: maximaal €150

Inschrijvingsgeld startmodule Initiatie Grijswerk: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €120
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €24
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €5
Materiaalkosten: ​​​​​​​€65
​​​​​​​Extra kosten: maximaal ​​​​​​​€265

Inschrijvingsgeld vervolgmodules Grijswerk + Stoffeerwerk: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €240
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €48
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €10
Materiaalkosten: ​​​​​​​€95
​​​​​​​Extra kosten: maximaal ​​​​​​​€265

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies. ​​​​​​​

Voorwaarden verminderd tarief

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Uurrooster

Download het uurrooster Meubelstofferen

Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Lesplaats(en)