Interessegebied:
Kinderopvang
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Combi lessen
Contactonderwijs
Diplomagericht Knelpuntberoep

Over deze opleiding

Ben jij een kindervriend? En vul jij je woensdagnamiddagen, avonden en schoolvakanties graag met ravotten, knutselen, babbelen? Dan is de opleiding Kinderbegeleider schoolgaande kinderen iets voor jou! Je leert kinderen tussen 3 en 12 jaar verzorgen en begeleiden bij hun algemene ontwikkeling. Je speelt graag mee, maar geeft ook structuur en leiding.  

Wat je leert in deze zorgopleiding: 

 • kinderen begeleiden bij activiteiten en spel 
 • kinderen verzorgen 
 • pedagogisch handelen 
 • EHBO 
 • zieke kinderen verzorgen 
 • kinderen met specifieke noden begeleiden 
 • communiceren met ouders 
 • samenwerken 
 • … 

Je leert de kneepjes van het vak van een coach uit de opleiding en een stagementor op de werkvloer. Werk je reeds in de sector? Je kan je stage lopen op je werk. 

Spreek je nog niet goed Nederlands? Combineer deze opleiding met Nederlands leren (NT2). 

Hoelang duurt de opleiding?  

 • Je start in september of februari. 
 • Het standaardtraject duurt 1,5 schooljaar (3 semesters). 
  • Je volgt in totaal 90 tot 100 uren stage.  
 • Het versnelde traject duurt 1 schooljaar.  
 • Je kan ook een individueel aangepast traject volgen (langer, met vrijstellingen). Contacteer de trajectbegeleider. 
 • In de 'open klas' volg je een individueel traject. Je studeert af wanneer je alle competenties hebt bereikt.

Uurrooster

Je kan de opleiding starten in september of in februari.

De opleiding wordt aangeboden in een standaardtraject van 1,5 jaar (3 semesters) en bestaat uit een combinatie van lessen en stage. De lessen worden aangeboden in contactonderwijs en in gecombineerd onderwijs. Er is ook een sneltraject van 1 jaar. De verdeling leren op school – leren op de stageplaats is ongeveer 50/50. In de praktijk komt het neer dat een cursist zich 20 tot 28 uren uur per week vrij maakt voor les en stage. Daarnaast is er thuis ook nog voorbereidings- en verwerkingstijd.

Startklassen: 

Tijdens de startmodule 'de kinderopvang en ik' maak je kennis met het werkveld, krijg je meer informatie rond de opleiding en word je georiënteerd richting de vorm van onderwijs die best bij jou past. Je schrijft daar ook in voor de andere modules van het semester. 

Opleiding vanaf februari 2024 tot eind juni 2024:

 • Standaardtraject (1.5 jaar): dinsdag van 9-16u (modules kinderbegeleider) + vrijdag van 9-16u (ondersteunigsmodules) + 100u stage
 • Sneltraject (1 jaar): maandagvoormiddag van 9-12u + donderdag van 9u-16u + 90u stage (+ 80u indien VDAB opleidingscontract)
 • Open klas: dinsdagavond contactmomenten + 80% werkplekleren VOLZET

Een traject op jouw maat (langer, met vrijstellingen) is mogelijk! Volg je een individueel aangepast traject, dan kan je rooster er helemaal anders uit zien: meer les, meer werkplekleren, les op verschillende lesdagen, ...

Infosessie

Heb je nog vragen over deze opleiding? Wil je de leraren en trajectbegeleiders eerst ontmoeten? Kom dan naar een van onze infosessies:

 • Vrijdag 3 mei om 10u (op school)
 • Maandag 13 mei om 20u (online)
 • Zaterdag 1 juni om 10u30 (op school - opendeurdag)
 • Zaterdag 1 juni om 14u (op school - opendeurdag)
 • Dinsdag 11 juni om 20u (online)

Hier kan je je aanmelden voor de infosessie. 

Hou zeker ook het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Startmodule De kinderopvang en ik

In de startmodule ‘De kinderopvang en ik' krijg je meer info over de opleiding en ontdek je welke vorm van onderwijs het beste bij jou past. Je schrijft je daar ook in voor de andere modules van het semester.  

Deze module gaat door op: 

 • Dinsdag 28 en donderdag 30 mei 2024 van 9u-16u OF

 • Donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2024 van 9u-16u

Lesvorm

 • Contactonderwijs en gecombineerd onderwijs
 • Wil je weten wat dat precies inhoudt? Check ons overzicht van lesvormen.

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.  
 
Download het moduleschema Kinderbegeleider schoolgaande kinderen.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Anderstaligen 

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.4 behaald hebben.  

Leeftijd

Ben je jonger dan 18 jaar, dan kan je pas starten met stage in het schooljaar waarin je 18 jaar wordt.

Evaluatie en studiebewijzen

Je behaalt een certificaat kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Dit is een erkende kwalificatie. Heb je al een diploma secundair onderwijs of slaag je voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming, dan behaal je het diploma kinderbegeleider schoolgaande kinderen (secundair niveau).

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld per semester: 

 • Standaard inschrijvingsgeld voor het standaardtraject: €300
 • Met gedeeltelijke vrijstelling: €96
 • Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal:

 • Standaardtraject: €35
 • Sneltraject: €50


Binnen het standaardtraject van 1.5 jaar, bieden we ook ondersteuningsmodules aan:

 • leren leren
 • studiebegeleiding
 • sociale weerbaarheid
 • NODO (Nederlands op de opleidingsvloer): schriftelijk en mondeling
 • werken met de computer
  • Heb je geen diploma secundair onderwijs? De ondersteuningsmodules zijn gratis.
  • Heb je een diploma secundair onderwijs? Dan betaal je in totaal €135 extra in semester 1 wanneer je alle ondersteuningsmodules wenst te volgen.

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Officiële opleidingsnaam

Kinderbegeleider schoolgaande kinderen 

Wat na deze opleiding?

Ben je geslaagd?  

 • Je krijgt een certificaat Kinderbegeleider schoolgaande kinderen. 
 • Je kan aan de slag in een buitenschoolse opvang. 
 • Indien je een diploma kinderbegeleider schoolgaande kinderen behaalt, dan kan je werken als kinderverzorger in het kleuteronderwijs.