Interessegebied:
ICT
ICT en administratie
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs
Diplomagericht

Over deze opleiding

In de dagopleiding ICT en administratie versterk jij je ICT-vaardigheden om administratieve taken eenvoudiger uit te voeren. Na de opleiding kan je vlot werken met alle relevante Office-programma's, ben je een krak in het organiseren van bestanden en weet je hoe je in de cloud en met moderne apps en e-services werkt. 

Wat je leert in deze opleiding: 

 • Bestanden organiseren en beheren. 
 • Werken met Office-programma's (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook...). 
 • Werken in de cloud. 
 • Apps en e-services gebruiken. 
 • Content automatiseren en integreren. 

Om zeker te zijn dat iedereen op de juiste plaats in het traject zit, maak je de eerste les een korte test. Afhankelijk van het resultaat van de test wordt je traject eventueel aangepast.  

Volg je de opleiding liever op je eigen tempo? Dan kan je kiezen voor losse modules en zo een eigen traject samenstellen. Een overzicht van die modules vind je hier. 

Hoe lang duurt de opleiding? 

De opleiding ICT & Administratie duurt 1 jaar. 

Er zijn twee lesdagen per week. 

Een deel van de leerstof verwerk je in zelfstudie, wat zo’n 3 uur per week in beslag neemt.

Uurrooster

Dit is het uurrooster van het intensieve starttraject van de opleiding ICT & administratie:

 • Lesperiode: van 5 februari tot en met 20 juni 2024
 • Lesmomenten: maandag en donderdag van 9.00 tot 16.45 uur

De vervolgmodules van het intensieve traject gaan door op:

 • Lesperiode: van 6 februari tot en met 21 juni 2024
 • Lesmomenten: dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 16.45 uur

Download het uurrooster ICT en administratie
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

 

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.  
 
Download het moduleschema ICT & administratie.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Vrijstellingen

Indien je voor de volgende drie basiscompetenties een deelcertificaat kan voorleggen hoef je daarvoor geen toelatingsproef af te leggen, maar breng je het deelcertificicaat mee bij inschrijving.

Basiscompetenties van de module Aan de slag met ICT kan je aantonen met:

 • het deelcertificaat van de module Aan de slag met ICT
 • of het deelcertificaat van de module Initiatie in de informatica 
 • of een deelcertificaat van eerder welke andere module uit één van volgende opleidingen: Informatica: toepassingssoftware, Informatica: computer- en besturingssytemen en netwerken of Informatica: programmeren

Basiscompetenties van de module E-communicatie, internet en online diensten kan je aantonen met:

 • het deelcertificaat van de module E-communciatie, internet en online diensten 
 • of het deelcertificaat van de module Internet 1 
 • of het deelcertificaat van de module Webdesign 1 uit Informatica: toepassingssoftware. 

Basiscompetenties van de module Eenvoudige content aanmaken kan je aantonen met:

 • het deelcertificaat van de module Eenvoudige content aanmaken  (uit het studiegebied Informatica- en communicatietechnologie van het secundair volwassenenonderwijs)
 • of het deelcertificaat van de module Tekstverwerking 1
 • of het deelcertificaat van de module Rekenblad 1 
 • of het deelcertificaat van de module Gegevensbeheer 1 
 • of het deelcertificaat van de module Desktoppublishing 1 
 • of het deelcertificaat van de module Presentatie 
 • of het deelcertificaat van de module Rastertekenen 1 
 • of het deelcertificaat van de module Vectorieel tekenen 1 uit Informatica: toepassingssoftware
 • of het deelcertificaat van de module Programmeren Gegevensbank 1 uit Informatica: Programmeren.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsproef

Om aan deze module te kunnen beginnen leg je eerst een online toelatingsproef af of toon je de nodige basiscompetenties aan met (deel)certificaten (zie verder bij 'vrijstellingen'). De toelatingsproef is ook een soort van niveaubepaling. Daarmee kunnen we inschatten welk traject voor jou het beste is. Het is belangrijk dat je de toelatingsproef zelf en zonder hulp van anderen maakt. De toelatingsproef is online. Je inschrijving is pas definitief wanneer je geslaagd bent voor de toelatingsproef.

Meld je hier aan voor de online toelatingsproef. 

Anderstalig?

Ben je anderstalig, dan vragen we dat je minimum een attest Nederlands 2.4. behaald hebt.

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding: 

Inschrijvingsgeld eerste semester:
- Standaard inschrijvingsgeld: €300
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €84
- Met volledige vrijstelling: €0

Inschrijvingsgeld twee semester:
- Standaard inschrijvingsgeld: €300
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €84
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €30

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Inschrijven

De STARTmodules van de opleiding ICT & Administratie zijn volzet. Je kan niet meer inschrijven voor het intensieve starttraject. 

Inschrijven voor de vervolgmodules kan via de knop hieronder.

Officiële opleidingsnaam

ICT & administratie