Interessegebied:
Mode en Marokijnbewerker
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Wil je voor jezelf of voor klanten herenkleding maken? In de opleiding Herenkleding leer je naaien volgens de echte kleermakersmethode. In de eerste module leer je werken met een naaimachine. In de vervolgmodules leer je kledingstukken maken, van eenvoudige tot moeilijke creaties: een hemd, jeansbroek, kostuumbroek, kostuumvest en een lange mantel of sportieve jas.

Wat je leert in deze opleiding:

 • maten nemen
 • patronen knippen
 • de juiste stof kiezen
 • stiktechnieken

Hoelang duurt de opleiding?

De opleiding duurt een half schooljaar. Je hebt 1 dag of 2 avonden les per week.

Uurrooster 

De lessen starten op 29 januari en eindigen op 20 juni 2024.

 • Wil je starten met de opleiding, dan volg je eerst de module Start met Naaien op: maandag van 9.15u tot 16u of op maandag- en woensdagavond van 19u tot 22u.
 • De vervolgmodule Vest & Colbert gaat door op donderdag van 9u tot 16u.

Download het uurrooster Herenkleding
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

 • De hele opleiding bestaat uit 5 modules en duurt in totaal 480 lestijden. Je kan er ook voor kiezen om uit deze opleiding één of meerdere modules te volgen. 
 • Onze school heeft ervoor gekozen om de module broek/hemd te splitsen over 2 modules: 1. hemd/jeansbroek, 2. kostuumbroek/pull. Voor het (deel)certificaat is het voldoende als je 1 van deze 2 modules volgt. 

Download het moduleschema Herenkleding.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. Vraag je vrijstelling aan.  

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Naai-ervaring

Je volgde minimum 4 modules van Dameskleding of kan een evenwaardige ervaring aantonen.

Anderstaligen

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.1 mondeling behaald hebben. 

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding: 

Inschrijvingsgeld module basis naaien:
- Standaard inschrijvingsgeld: €180
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €36
- Met volledige vrijstelling: €0

Inschrijvingsgeld module Realisaties jas/mantel heren:
- Standaard inschrijvingsgeld: €180
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €36
- Met volledige vrijstelling: €0

Inschrijvingsgeld module Realisaties pantolon/hemd:
- Standaard inschrijvingsgeld: €180
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €36
- Met volledige vrijstelling: €0

Inschrijvingsgeld module Realisaties vest/colbert:
- Standaard inschrijvingsgeld: €180
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €36
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €5
Materiaalkost specifiek voor deze opleiding

- De materiaalkost aan te kopen tijdens de lessen is ongeveer €100 per module voor stof, voering, mercerie.
- Voor de module vest/colbert kan je een startpakket kopen van €23 voor verstevigingen.

Opgelet: de prijs is afhankelijk van het aantal modules dat je volgt. Bekijk de prijs per module in het uurrooster van deze opleiding.
Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Officiële opleidingsnaam

Realisatie herenkleding

Wat na deze opleiding?

Als je een module met succes afrondt, behaal je een deelcertificaat.
Heb je alle modules met succes afgerond, dan behaal je het certificaat Realisatie herenkleding.