Interessegebied:
Schoonheid
Handverzorging
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Wil je enkel de handverzorging helemaal onder de knie krijgen? Volg dan de opleiding manicure. In drie modules leer je alle knepen van het vak voor een goede handverzorging.

Je oefent op medecursisten, op modellen die je zelf meebrengt en later ook op klanten. Zo krijg je de verschillende technieken volledig onder de knie.

Na de opleiding kan je aan de slag in een schoonheidssalon, wellnesscentrum, parfumerie of een cosmetisch bedrijf. Wil je als zelfstandige werken of je eigen zaak starten, volg dan zeker de module bedrijfsbeheer zodat je stevig in je schoenen staat in het ondernemen.

Hoelang duurt de opleiding?

Lesperiode: van de week van 30 januari tot en met de week van 24 juni 2024

Lesmoment: maandag of vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur of dinsdagavond van 18.30 tot 22.10 uur.

Uurrooster 

Download het uurrooster Handverzorging (manicure)
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.  

Infosessie

Heb je nog vragen over deze opleiding? Wil je de leraren en trajectbegeleiders eerst ontmoeten? Kom dan naar een infosessie op 

 • maandag 29/4/2024 om 19u | online
 • zaterdag 1 juni doorlopend | campus Grotesteenweg

Hier kan je je aanmelden voor de infosessie

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.  
 
Download het moduleschema handverzorging.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen.  

Vraag je vrijstelling aan. 

Evaluatie en studiebewijzen

De deelcertificaten Handverzorging a en Handverzorging b. Als je ook geslaagd bent voor alle modules van voet-, gelaats- en lichaamsverzorging, krijg je het certificaat Schoonheidsspecialist.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

 • Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen moet je voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal.
 • Om de module handverzorging b te kunnen volgen, moet je in het bezit zijn van het deelcertificaat handverzorging a.

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld module Basiskennis handverzorging: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €45
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €9
- Met volledige vrijstelling: €0 

Inschrijvingsgeld module handverzorging: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €45
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €9
- Met volledige vrijstelling: €0 

Inschrijvingsgeld module Voorbereidende technieken nagelstylist: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €30
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €6
- Met volledige vrijstelling: €0 

Inschrijvingsgeld module Laktechnieken en verfraaiingen: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €45
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €9
- Met volledige vrijstelling: €0 

Inschrijvingsgeld module Basistechnieken kunstnagels: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €75
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €15
- Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal: €5 

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Officiële opleidingsnaam

Schoonheidsspecialist - adviseur