Interessegebied:
Grafisch
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs
Diplomagericht

Over deze opleiding

Ben je creatief en heb je een passie voor tekst en beeld? In de opleiding Grafisch Vormgever komen alle facetten van lay-out en vormgeving aan bod. Je wordt een krak in Indesign, Photoshop en Illustrator. Je ontwerpt brochures, posters en magazines en leert hoe een drukwerk tot stand komt. (290 tekens)

In de opleiding Grafisch vormgever

 • leer je werken met het Adobe softwarepakket
 • giet je teksten en afbeeldingen in een overzichtelijke én mooie lay-out
 • bezoek je een echte drukkerij en leer je de verschillende druktechnieken herkennen
 • kan je mee naar het buitenland met Erasmus+

Hoelang duurt de opleiding?

Intensief traject

 • Je volgt 2 dagen les per week gedurende 1 jaar.
 • Je kan de opleiding starten in het eerste of tweede semester.

Dag- of avondonderwijs

 • Je kan het tempo van je dag of avondopleiding zelf bepalen door je eigen traject samen te stellen. 
 • Je kan de opleiding starten in het eerste of tweede semester.

Uurrooster

Download het uurrooster grafische vormgeving
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.  
 
Download het moduleschema Grafisch vormgever.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. Vraag je vrijstelling aan.

Toelatingsvoorwaarden

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (bij inschrijving 16 jaar zijn of 15 jaar en de twee 1ste leerjaren van het voltijds secundair onderwijs beëindigd hebben).
 • een bewijs van wettig verblijf (identiteitskaart).

Naargelang de gekozen cursus kunnen er specifieke toelatingsvoorwaarden zijn. (volgtijdelijkheid)

Ben je anderstalig, dan vragen we dat je minimum een attest Nederlands 2.2. behaald hebt.

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €300 per semester
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €92 
- Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal: €20 

Volg je de opleiding op eigen tempo?

Inschrijvingsgeld: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €90 per module
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal: €5

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Officiële opleidingsnaam

Grafimedia