Interessegebied:
Fietshersteller
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Wielen vervangen, remmen controleren of kettingen repareren? Dat leer je in de opleiding Fietshersteller. In de avondopleiding maak je kennis met alle onderdelen van de fiets, leer je de basistechnieken voor herstellingen en krijg je moeilijkere technieken onder de knie. Na de opleiding kan je meteen aan de slag als fietsenmaker.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Fietsen onderhouden
 • Fietsen opbouwen en afstellen

 • Diagnoses stellen en herstellingen uitvoeren

 • De basistechnieken van fietsherstelling 
 • Moeilijkere herstellingen zoals het spaken van wielen, hydraulische voorvorken, elektronisch schakelen...
 • Storingen opsporen en diagnoses stellen bij elektrische fietsen (E-bikes)

Hoelang duurt de opleiding?

Je kan deze opleiding volgen:

 • overdag: je volgt een dag per week les, de opleiding duurt een jaar (starten kan enkel in september)
 • 's avonds: je volgt een avond per week les, de volledige opleiding duurt twee jaar.  
 • als korte workshop Fietsonderhoud: een avond per week, de workshop duurt 10 weken om je eigen fiets(en) in topconditie te houden. (starten kan enkel in september)

Uurrooster

 • Overdag zijn er nu geen nieuwe startgroepen.
 • Je volgt de startmodules Onderhoud fietsen en Opbouwen en afstellen fietsen op dinsdagavond van 18.30u tot 22u. De lessen starten op 30 januari 2024 en eindigen op 25 juni 2024. 

Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties.

Cursist herstelt een fietswiel

Infosessie

Heb je nog vragen over deze opleiding? Wil je de leraren en trajectbegeleiders eerst ontmoeten? Kom dan naar de infosessie op 13/5/2024 om 18u in campus Grotesteenweg. Hier kan je je aanmelden voor de infosessie.

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.  
 
Download het moduleschema Fietshersteller.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder. 

Lesvorm

Deze opleiding volg je gewoonlijk in contactonderwijs. In het 2e jaar van het avondtraject  zijn er ook 40 lestijden in afstandsonderwijs.   
Wil je weten wat dat precies inhoudt? Check ons overzicht van lesvormen.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. Vraag je vrijstelling aan.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Voor sommige modules gelden er instapvoorwaarden.

Anderstaligen

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.2 behaald hebben. 

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding: 

Inschrijvingsgeld module Diagnose en herstelling fietsen:
- Standaard inschrijvingsgeld: €180
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €36
- Met volledige vrijstelling: €0

Inschrijvingsgeld module Geavanceerde fietstechnologie :
- Standaard inschrijvingsgeld: €120
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €24
- Met volledige vrijstelling: €0

Inschrijvingsgeld module Onderhoud fietsen:
- Standaard inschrijvingsgeld: €60
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €12
- Met volledige vrijstelling: €0

Inschrijvingsgeld module Opbouwen en afstellen fietsen:
- Standaard inschrijvingsgeld: €60
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €12
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €10
Materiaalkosten specifiek voor deze opleiding: €48 

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.