Interessegebied:
ICT
Technisch tekenen
Startdatum:
Februari
September
Lesmoment:
Avond
Lesvorm:
Contactonderwijs
Knelpuntberoep

Over deze opleiding

Ben jij een (toekomstig) technisch tekenaar? In de praktijkgerichte opleiding AutoCAD krijg je dit technische tekenprogramma volledig in de vingers. Aan het einde van de opleiding kan je efficiënt en snel professionele digitale technische tekeningen maken voor alle sectoren van het bedrijfsleven: van mechanica tot sanitair of zelfs naaien. 

Wat je leert in deze opleiding: 

 • Professionele digitale technische tekeningen maken met AutoCAD. 
 • Tekeningen en 3D-ontwerpen maken aan de hand van voorbeelden uit verschillende sectoren. 

Uurrooster

Opleiding AutoCAD basis: 

 • Van 8 februari tot 6 juni 2024. 
 • Les op donderdagavond van 18.30u tot 22u. 
 • Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties.

Opleiding AutoCAD 2D: 

 • Van 5 februari tot 3 juni 2024. 
 • Les op maandagavond van 18.30u tot 22u.
 • Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties.

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Vrijstellingen

Heb je sommige vakken of modules van deze opleiding al elders met succes gevolgd? Heb je ervaring opgedaan in je job of een hobby? Misschien kan je een of meerdere vrijstellingen krijgen, zodat je bepaalde vakken of modules niet opnieuw moet volgen. Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan. 

Vraag je vrijstelling aan

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Anderstaligen

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.2 behaald hebben. 

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding: 

Inschrijvingsgeld module CAD-basis:
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0

Inschrijvingsgeld module CAD-2D:
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0

Inschrijvingsgeld module CAD-3D:
- Standaard inschrijvingsgeld: €90
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €18
- Met volledige vrijstelling: €0

Cursusmateriaal: €5

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Officiële opleidingsnaam

Uitvoerend CAD-tekenaar bouw / -mechanische constructies 

Wat na deze opleiding?

Voor elke module die je met succes beëindigt, krijg je een deelcertificaat.