Over deze opleiding

Wil je Arabisch leren? Slim, want Arabisch is een echte wereldtaal die door zo’n 380 miljoen mensen gesproken wordt. In de opleiding Arabisch bij Encora leer je Arabisch lezen, schrijven, luisteren en spreken. We dompelen je ook onder in de fascinerende cultuur en de prachtige Arabische kalligrafie. Wedden dat er een hele nieuwe wereld voor je opengaat?  

Wat leer je in deze opleiding? 

 • Je leert Modern Standaard Arabisch (MSA/fusha) 
 • Je leert jezelf in het Arabisch te behelpen in alledaagse situaties (richtgraad 1) 
 • Je breidt je Arabische woordenschat en grammatica uit (richtgraad 2) 
 • Je maakt kennis met de Arabische cultuur 

Hoelang duurt de opleiding? 

 • De opleiding Arabisch bestaat uit 8 jaarmodules
 • Een jaarmodule loopt van september tot eind juni
 • De duur van de opleiding hangt af van jouw startniveau en het niveau dat je wil bereiken
Afbeelding
Leerkracht talen geeft uitleg aan cursisten in de klas
Extra informatie

Infosessie

Op dit moment staat er geen infosessie gepland. In de lente organiseren we nieuwe infosessies. Hou het overzicht van onze infosessies in ’t oog.

Richtgraden & niveaubepaling 

De opleiding Arabisch bestaat uit 2 richtgraden, verdeeld in verschillende niveaus. Meer info over wat je leert in de verschillende niveaus vind je hier

Voor de startmodule 1.1 heb je geen voorkennis nodig. Voor alle volgende modules moet je een certificaat van een voorgaande module hebben.   

Heb je geen certificaat of heb je ergens anders kennis opgedaan? Ben je niet zeker in welke module je moet inschrijven? Leg onze online niveaubepaling af en we laten je weten in welke module je kan starten.  

Lesvorm

 • Contactonderwijs / online lessen / hybride lessen 

 • Wil je weten wat dat precies inhoudt? Check ons overzicht van lesvormen

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders

Toelatingsvoorwaarden
 • Je mag les volgen vanaf 15 jaar. Je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht: bij inschrijving 16 jaar zijn of 15 jaar en de twee 1ste leerjaren van het voltijds Secundair Onderwijs beëindigd hebben). 
 • Je hebt een bewijs van wettig verblijf (identiteitskaart) in België. 
Prijs

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €180
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €36
- Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal: €5 

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

Voorwaarden verminderd tarief

In sommige gevallen heb je recht op een verminderd inschrijvingsgeld.

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Uurrooster

Download het uurrooster Arabisch.
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.  

Lesplaats(en)

Officiële opleidingsnaam

Arabisch richtgraad 1 en 2 

Arabisch Richtgraad 1 (ERK A2)

Schrijf je in

Arabisch Richtgraad 2 (ERK B1)

Schrijf je in