Diplomagericht
Over deze opleiding

Heb je nooit een diploma behaald, maar wil je alsnog je diploma secundair onderwijs? Dat kan via de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) of Tweedekansonderwijs. Als je deze opleiding volgt in combinatie met een diplomeerbare beroepsopleiding kan je een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen. Kies de opleiding die het beste bij jou past in het overzicht van diplomeerbare opleidingen bij Encora.

De opleiding Aanvullende Algemene Vorming bestaat uit volgende modules:

 • 3 modules Nederlands
 • 3 modules Wiskunde
 • 3 modules ICT
 • 4 modules Moderne vreemde taal (Engels of Frans)
 • 1 module Wetenschappen
 • 1 module Maatschappij
 • 1 module Cultuur
 • 1 module Organisatie en Samenwerking
 • 1 module MACUSA (maatschappij, cultuur, samenleving)

Hoelang duurt de opleiding? 

De duurtijd van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) hangt af van jouw individuele traject en het aantal vrijstellingen dat je krijgt. De totale duur wordt dus bepaald door:

 • de duur van de beroepsopleiding
 • de duur van de opleiding AAV
 • of je de twee opleidingen samen volgt of na elkaar
Afbeelding
Twee cursisten AAV werken aan en opdracht.
Extra informatie

Infosessie

Voor deze opleiding moet je verplicht een infosessie volgen om te kunnen inschrijven. De volgende infosessie is op … Hier kan je je aanmelden voor de infosessie.

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Soms moet je een bepaalde volgorde volgen, soms mag je kiezen.  
 
Download het moduleschema AAV.  
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder. 

Diplomeerbare beroepsopleidingen

Bij Encora
Je kan verschillende diplomeerbare beroepsopleidingen volgen bij Encora. Ontdek hier welke diplomeerbare beroepsopleidingen we aanbieden. 

Elders een beroepsopleiding volgen
Je kan de opleiding AAV ook combineren met een diplomagerichte beroepsopleiding in een ander centrum voor volwassenenonderwijs. De lijst van alle mogelijke diplomagerichte opleidingen vind je op de website van het Departement Onderwijs van de Vlaamse overheid.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders.

Toelatingsvoorwaarden

Leeftijd

Start je in het eerste semester, dan moet je 18 jaar worden voor 1 januari.
Start je in het tweede semester, dan moet  je 18 jaar zijn op het moment dat je inschrijft.

Anderstaligen

Ben je anderstalig? Om goed te kunnen volgen, moet je minstens taalniveau Nederlands 2.4 (mondeling en schriftelijk) behaald hebben om te kunnen starten met deze opleiding.

Prijs

Voor deze opleiding betaal je geen inschrijvingsgeld als je nog geen diploma secundair onderwijs hebt. Per module moet je wel €5 cursusmateriaal betalen.
 
Uitzonderingen:

 • Als je vrijstellingsproeven moet afleggen, betaal je hiervoor eenmalig €10.
 • Was je 3 keer ingeschreven voor dezelfde module na 1 september 2019? Dan betaal je voor die module €1,5 per lestijd. Bijvoorbeeld: voor de module Wetenschappen betaal je dan €60 inschrijvingsgeld + €5 cursusmateriaal. Deze regel geldt telkens voor een periode van 6 schooljaren.
Voorwaarden verminderd tarief

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Uurrooster

Download het uurrooster AAV.
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.

Hoe lees je het uurrooster? 
We bieden alle modules meerdere keren per week aan. Je kiest samen met de trajectbegeleider welke module je op welk lesmoment gaat volgen. Bijvoorbeeld: je kiest voor ICT Flex op woensdagvoormiddag. Je volgt dan elke woensdagvoormiddag les van 9.50u tot 12.30u.

Lesplaats(en)

Inschrijven

Inschrijven voor AAV kan enkel na een persoonlijk inschrijfgesprek met de trajectbegeleider. 
Je kan op het infomoment hiervoor een afspraak maken. 

Officiële opleidingsnaam

Aanvullende Algemene Vorming

Wat na deze opleiding?

Een diploma kan interessant zijn om de volgende redenen:

 • Je vorming wordt een stuk ruimer; je leert bijvoorbeeld Nederlands, een vreemde taal, wiskunde...
 • Je kan met een diploma verder gaan studeren.
 • Met een diploma word je vaak beter betaald. Bijvoorbeeld als je werkt bij een openbaar bestuur, zoals een OCMW, Stad Antwerpen ...

Inschrijvingen volzet

Deze opleiding is helaas volzet. 
Het volgende instapmoment is waarschijnlijk in september 2024. Hou onze website in het oog vanaf mei 2024.

Deze opleiding is helaas volzet.  
Het volgende instapmoment is waarschijnlijk in september 2024. Hou onze website in het oog vanaf mei 2024.