Jaar:
3de jaar
4de jaar
Studiedomein:
STEM
Finaliteit:
Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Over deze opleiding

In de opleiding Bandemonteur Duaal combineer je (na het vinden van een werkplek) normaal gezien 2 dagen op school met 3 dagen op de werkvloer. Zo zet je je kennis onmiddellijk om in praktijk. Dit is de ideale situatie, maar het hangt van je werkplek af of deze ideale regeling kan gevolgd worden. Als je kan werken, gebeurt dit volgens de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) van de sector. Je krijgt alle nodige info daarover via de school.

Deze opleiding wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de tweede graad beroepssecundair onderwijs binnen het studiegebied STEM.

Het standaardtraject voor de opleiding Bandenmonteur Duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie(s):

  • Beroepskwalificatie Bandenmonteur Duaal
    • niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

Lees op deze pagina van de overheid wat beroepskwalificaties juist zijn.

Wat leer je in de opleiding Bandenmonteur Duaal?

In de opleiding Bandenmonteur Duaal leer je naast een pakket basisvorming (Nederlands, wiskunde, etc...):

  • Banden herstellen en vervangen.
  • Wielen uitbalanceren, (de)monteren en het voertuig uitlijnen zodat het rijklaar is.
  • De juiste producten gebruiken voor elk onderdeel en elke taak.
  • De werkplek onderhouden volgens hygiëne- en veiligheidsregels.
Waar kan je deze opleiding volgen?

Toelatingsvoorwaarden

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je doen na je opleiding Bandenmonteur Duaal OK2?

Na deze opleiding van 2 jaar kan je gaan werken of kan je ervoor kiezen om verder te studeren in een arbeidsmarktgerichte studierichting. De meest logische vervolgopleiding is:

  • Onderhoudsmechanica Auto