Interessegebied:
Talen
Duits
Startdatum:
September
Lesmoment:
Avond
Dag
Lesvorm:
Combi lessen
Contactonderwijs

Over deze opleiding

Zet je elke vakantie koers naar Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland? Of heb je de Duitse taal nodig voor je werk? Volg een opleiding Duits bij Encora en scherp je spreek-, luister- en schrijfvaardigheden aan, samen met andere gemotiveerde cursisten. Wist je trouwens dat Duits de meest gesproken taal is in de Europese Unie?  

Wat je leert in deze opleiding: 

 • Je leert jezelf in alledaagse situaties te behelpen in het Duits (richtgraad 1) 
 • Je breidt je Duitse woordenschat en grammatica uit (richtgraad 2) 
 • Je verbetert jouw vaardigheden (richtgraad 3) 
 • Je streeft naar mondelinge en schriftelijke perfectie (richtgraad 4) 

Hoelang duurt de opleiding? 

 • De opleiding bestaat uit 10 jaarmodules
 • Een jaarmodule loopt van september tot eind juni
 • De duur van de opleiding hangt af van jouw startniveau en het niveau dat je wil bereiken

Download het uurrooster Duits.
Heb je moeite om het te bekijken? Ons onthaal helpt je graag verder.  

Leerkracht talen geeft uitleg aan cursisten in de klas

Infosessie

Is er binnenkort een infosessie gepland voor deze opleiding? Check het in het overzicht van onze infosessies

Richtgraden & niveaubepaling 

De opleiding Duits bestaat uit 4 richtgraden, verdeeld in 10 verschillende niveaus. Meer info over wat je leert in de verschillende niveaus vind je hier. Voor de startmodule 1.1 heb je geen voorkennis nodig. Voor alle volgende modules moet je een certificaat van een voorgaande module hebben. Heb je geen certificaat of heb je ergens anders kennis opgedaan? Ben je niet zeker in welke module je moet inschrijven? Leg onze online niveaubepaling af en we laten je weten in welke module je kan starten.  

Lesvorm

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleiders helpen je keuzes te maken om zo het meest haalbare traject uit te stippelen. We bekijken wat jij wil bereiken, de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt en of leren voor jou gemakkelijk of juist moeilijk is. Meer info over onze trajectbegeleiders

Toelatingsvoorwaarden

Voor de startmodule 1.1 heb je geen voorkennis nodig. Voor alle volgende modules moet je een certificaat van een voorgaande module hebben. Heb je geen certificaat of heb je ergens anders kennis opgedaan? Ben je niet zeker in welke module je moet inschrijven? Leg onze online niveaubepaling af en we laten je weten in welke module je kan starten.  

Je betaalt per module inschrijvingsgeld en een bedrag voor cursusmateriaal (voor bijvoorbeeld kopieën en ander lesmateriaal). Concreet voor deze opleiding:   

Inschrijvingsgeld: 
- Standaard inschrijvingsgeld: €180
- Met gedeeltelijke vrijstelling: €36
- Met volledige vrijstelling: €0 

Cursusmateriaal: €5 

Let op:

 • Handboeken zijn niet inbegrepen.
 • Als er geen handboek wordt gebruikt, betaal je bij inschrijving maximum €20 voor een syllabus.

Check of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  

In sommige gevallen heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld. Dit geldt niet voor cursusmateriaal. 
Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld met een:

 • VDAB-goedkeuring voor gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving)
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
 • attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen*
 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap*
 • bewijs SWT van de RVA of vakbond in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Je betaalt geen inschrijvingsgeld met een:

 • attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • VDAB-goedkeuring voor volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (digitaal aan te vragen)*
  • Vraag je vrijstelling ruim op tijd aan bij VDAB (1 maand voor inschrijving).
  • De VDAB-goedkeuring zal automatisch worden verrekend bij je inschrijving.
  • Neem contact op met je VDAB-consulent voor meer informatie.
 • attest voor asielzoekers die materiële hulp krijgen (max. 1 maand oud)*
 • attest van verblijf in een Belgische strafinrichting (gevangenis)*
 • erkend traject naar werk in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest / deze goedkeuring.

Inschrijven

Inschrijven vanaf 1 juni

Schrijf je in vanaf zaterdag 1 juni om 10 uur. 

Officiële opleidingsnaam

Duits richtgraad 1-4

Duits Richtgraad 1 (ERK A2)

Schrijf je in

Duits Richtgraad 2 (ERK B1)

Schrijf je in

Duits Richtgraad 3 (ERK B2)

Schrijf je in

Duits Richtgraad 4 (ERK C1)

Schrijf je in