Oude muziek

Je instrument als onderdeel van je opleiding

Je hebt je hart verloren aan barokhobo en wil dit instrument graag leren bespelen? Dan zit je goed in de Academies! Je krijgt naast instrumentles ook algemeen muzikaal vormende vakken. Zo krijg je een brede muzikale opleiding. Ontdek hoe jouw opleiding er uitziet in de Academie van je keuze:

Academies waar je dit instrument kan volgen:

Over dit instrument

De barokhobo werd omstreeks 1680 in Frankrijk vanuit de schalmei ontwikkeld. Om aan de eisen van de muziek uit die tijd te kunnen voldoen, werd de boring aangepast. Ook het riet en het gebruik ervan werden verfijnd. Daar waar bij de schalmei het riet vrij trilt wanneer erop geblazen wordt, wordt bij de barokhobo veel meer controle op het riet uitgeoefend door de lippen (het ‘embouchure’). Zo krijgt de hobo zijn elegante en zangerige klank die ook op het moderne instrument nog steeds zo kenmerkend is.

  • Vraag naar de huurmogelijkheden in de Academie. Koop best een instrument in overleg met je leerkracht. 
  • Instrument volg je steeds in combinatie met één of meer andere vakken.
  • In de tweede graad start je met één uur instrument en twee uur muziekatelier per week. Vanaf de derde graad zijn er verschillende vakkencombinaties mogelijk. 

Lesplaats(en)